Na Javnoj sednici Komisije za planove ponovo odbijene sve primedbe građana na Nacrt Plana za Staru Ciglanu

NIŠ

I pored jučerašnjih  jasnih upozorenja struke , pre svega prof. dr Ratka Ristića, prorektora i predsednika Komisije za zaštitu životne sredine Univerziteta U Beogradu , profesora na predmetu Bujične poplave Šumarskog fakulteta, da će Plan detaljne regulacije (PDR Palilula) za područje koje je smatra  „ekološkom vrednošću i biserom centra Niša“ između Mokranjčeve, Zetske i SRC Čair i predviđena izgradnja betonskog nasilja sa soliterima od 30 metara, kao i betoniranje 3,5 hektara zelenila,  dovesti do još višeg nivoa aerozagađenja, do još većih poplava u Zetskoj ulici i moguće opasnosti od erozije i stvaranja klizišta zbog glinene podloge zemljišta, Zavod za urbanizam kao obrađivač  ovog Nacrta Plana odbacio je gotovo sve brojne primedbe koje su podnete do 5.decembra kada je bio rok za njihovo podnošenje, saopštio je danas niški odbor Dveri. 

” Iako je u javnom oglasu Javna sednica Komisije za planove najavljena za 20.decembra u Oficirskom domu, nastavljena je praksa da se bez javnog i unapred datog obaveštenja sednica održala na drugom mestu, u zgradi Zavoda za urbanizam , što je po sebi kršenje načela transparentnosti i participativnosti u postupku. Da niška vlast uopšte poštuje akta koje je sama donela, bio bi i samo to dovoljan razlog za povlačenje ovog dokumenta.
U ime Gradske organizacije Dveri Niš i u svoje lično ime 16 primedaba podneli su Palilulci, prof. dr Tamara Milenković Kerković i dr Andrej Mitić ukazujući na brojne nezakonitosti u samom postupku donošenja ovog i urbanističkih planova koje su PDR-u prethodile, ali i na ozbiljne i suštinske probleme koje će stvoriti izgradnja u poslednjoj velikoj zelenoj površini na Paliluli. Ni jedna od ozbiljnih primedaba za „Teking d.o.o.“ i JP Zavod za urbanizam nisu bile prihvatljive ili su bile „van obuhvata Plana“

Proceduralne primedbe podnosilaca bile su brojne. Prof. Milenković Kerković je istakla da je plan rađen izvan Odluke o izradi , da je neregularno promenjena namena „Sport i fizička kultura-sportski teren“ u „zonu mešovite namene „ (građevinsko zemljište), da su prethodni planovi (GUP i PGR) donošeni na veliki pritisak investitora, bez Elaborata o uticaju na životnu sredinu, da je zakonitost kršena ili fingirana, da je Javna sednica Komisije za planove februara ove godine držana bez kvoruma, da je Gradsko veće brzinski i na tajnoj sednici stavilo plan višeg reda za Palilulu (PGR) na sednicu Skupštine Grada bez statutarnih uslova, i da su odbornici glasasali na sednici Skupštine 22.6. ove godine a da dokumenta PGR nisu ni videli, bili su za Zavod za urbanizam neosnovane i odbačene su. Odbačene su i primedbe dr Mitića o participativnosti i neophodnom uključenju stanovnika Palilule u proces donošenja Plana.
Ni suštinske primedbe na PDR nisu za Zavod za urbanizam bile prihvatljive. U primedbama je istaknuto da je ovo područje zbog svojih specifičnosti u svim usvojenim planovima sve do 2021.god. nije bio predviđen za gradnju zbog izuzetne strmine, postojanja gline (pozajmište Stare Ciglane) što je preduslov za nastanak klizišta, a da je ovim planovima prekršen višedecenijski urbanistički kontinuitet. Podnosioci primedaba su istakli da grad NEMA mrežu za odvođenje atmoferskih voda, što je konstatovano i u Planu razvoja Grada Niša (2021-2027) , a i JP „Naisus“ je u primedbama koje su takođe odbačene na Sednici, naleo da je za ovakav lan neophodno linijsko odvodnjavanje, izgradnja kolektora, retenzija, crpsnih podstanica i preliva nad kolektorom. Na pitanje šta će se desiti ako se ostvari Plan da od postojećeg zelenila samo 10% ostane u kontaktu sa zemljom , kada sada kada je pokrivenost drvećem i žbunjem 100% imamo poplave u Zetskoj nakon svake kiše , predstavnik Zavoda nije odgovorio , a tvrdio da su „zeleni krovovi“ i „zelene fasade“ adekvatna zamena za 3,5 hekatata zelenila. Tvrdnje iz Elaborata o uticaju Plana na životnu okolinu i samog Plana da se na zelenoj površini radi o „niskovrednom zelenilu“ podnosioci primedaba demantovali su fotografijama parka sa najvrednijim drvećem koji postoji na terenu na kome planiraju gradnju „velike gustine naseljenosti“ , a i na primedbe o novom aerozagađenju nakon betoniranja ovog prostora, takođe nije bilo odgovora. Prostorna nepravednost kao primedba je odbačena iako je ovim PDR-om predviđeno da površine javne namene (dečija zaštita, vrtić, škola) budu zastupljene sa 1,61%, komunalna infrastruktura sa 0,38%, ali frađevinsko zemljište treba da zahvati čak 53% ukupnog obuhvata Plana. Odgovor na ovo bio je da će investitori graditi i deo objekata namenjenih deci?!?
Ovakvi planovi ne mogu da se rade dok se ne pitaju Nišlije, kao i da li žele da umesto sportskih objekata, zelenila i prostora u kome će moći da uživaju oni i njihova deca, na ovom prostoru sada nikne betonsko naselje sa 200 hiljada kvadratnih metara, a da će zeleni biti samo krovovi u fasade ofarbani u zeleno , a o apsurdnosti ovih „zelenih alternativa“ govoroi da ovakvih krovova gotovo da nema ni u Beogradu, a da bi za održavanje „zelenih krovova“ svakoj zgradi trebao poseban baštovan. Ako se nastavi unvestitorski urbanizam u Nišu uskoro se mogu očekivati i planovi o višespratnicama kraj ili u samoj niškoj Tvrđavi a moguće je da će se dosetiti da aluminijumom i staklom, kao omiljenim materijalom podignu još jedan sprat na Gradskoj kući.
Nećemo dozvoliti. Nišlije ima da se pitaju” , navodi se u saopštenju Dveri. (kraj) DN/SM


Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare