Mobing: Teško dokazivi pojam sa ozbiljnim posledicama

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na zapadu postoji čitav niz formalnih i neformalnih organizacija građanskih organizacija koje se bave ovom problematikom, s obzirom da mi živimo u svetu neoliberalnog kapitalizma koji, na žalost, preplavljuej ceo svet. Nekako u zemljama koje su u tranziciji još uvek nisu razvijene te grupe koje bi se bavile mobingom i zaštitom prava radnika… Medicinska dokumentacija se itekako uzima kao materijalni dokaz prilikom dokazivanja postojanja zlostavljanja osobe na poslu, pri čemu je vrlo bitno da ta medicinska dokumentacija bude sačinjena u vreme trajanja mobinga. To nije samo medicinska dokumentacija koja je iz domena psihijatrije, to je vrlo širok spektar medicinskih i psihijatrijskih dijagnoza koja mogu čoveka, ukoliko mobing dugo traje, da dovedu i do poremećaja ličnosti, posttraumatičnog, gde se osoba, ukoliko nema drugi izlaz, a nije spremna da da otkaz i da odstupi, ili ne poznaje dovoljno svoja prava, u stanju je da dugo trpi mobing… , kaže dr Tatjana Jovanović


JUGpress:– Vi ste u svojim slučajevima veštačenja na sudu imali i slučajeve mobinga. Kako mobing utiče na zdravlje mobingovane osobe?

Dr Jovanović:- Sam mobing je pravni pojam. Ja u svojoj klilničkoj praksi nisam imala slučajeve mobinga, ali sam imala slučajeve ljudi koji su zbog različitih mentalnih problema dolazili psihijatru, a po uputu izabranog lekara, pri čemu su navodili da smatraju i da pretpostavljaju da su te smetnje koje imaju izazvane isključivo nelagodama koje doživljavaju na poslu. Mobing je pravni pojam koji smo preuzeli iz engleskog jezika i označava guranje, pritiskanje. U suštini to jeste pojam koji se dokazuje na sudu, s obzirom da je u Srbiji 2010. godine stupio na snagu zakon koji bi trebalo da štiti od zlostavljanja na poslu, odnosno mobinga. Kad dođe pacijent, s obzirom da on dolazi sa uputom i možemo ga zvati pacijentom, i upućen je od strane izabranog
lekara, dijagnoza koja u tom trenutku može da se postavi, a na kontu njegovih simptoma i kliničke slike koju u tom trenutku imamo, mogu biti zaista različiti, počev od akutnih reakcija na stres, produženih reakcija na stres, počev od depresivnih reakcija, od pravih stresogenih reakcija… To je uglavnom čitav set psihijatrijskih dijagnoza koji se dovodi u vezu sa neurotičnim stresom i izazvanim poremećajima. Težina i vrsta poremećaja će zavisiti od dužine trajanja
mobinga, jer to nije situacija koja se dešava samo jednom, već ima svoj tok i svoje trajanja, radi se o jednom čitavom procesu. Međutim, član 3. ovoga zakona govori da samo izuzetno u jednoj situaciji postoji izuzetak od ovog pravila, a to je seksualno zlostavljanje koje takođe spada u mobing ukoliko se sprovodi od strane poslodavca, nadređenog ili neke osobe koja je u istom profesionalnom rangu sa osobom koja trpi mobing. Dovoljna je jedna takva situacija da ona bude vrlo utemeljen pravni razlog za mobing i za njegovo procesuiranje ukoliko neki prethodni instrumenti nisu doveli do rešavanja ove situacije.JUGpress:– Kakve konkretne slučajeve imate u svojoj praksi?
Dr Jovanović:- Mobing može imati različite manifestacije. Vrlo je širok dijapazon vrsta mobinga koje jedna individua može da podnese i od strane koga može da podnese. Mobing može vršiti jedna ili više osoba. Uglavnom su to nadređeni, počev od direktora do onih koji su nam direktno
pretpostavljeni. To se zove vertikalni mobing, kada postoji ta hijerarhija, a postoji i horizontalni mobing pri čemu su to osobe koje su istog profesionalnog ranga kao što ste i vi, ali iz  određenog motiva vi trpite zlostavljanje sa njihove strane. Kada je vertikalni mobing u pitanju, sve češće se on kombinuje i sa horizontalnim mobingom, tako da je to po meni jedna od najmučnijih psihološkoh situacija, odnosno procesa gde osoba ide ka jednoj krajnjoj socijalnoj i fizičkoj izolaciji, ka jednom devastiranju kao ličnosti i kao profesionalca. Vrlo često su to žene gde se udara i na njihova moralna, etička i ostala obeležja. kao se manifestuje mobing? Tako što toj osobi se najčešće ne obezbeđuje prostor za rad, ne obezbeđuju se sredstva za rad, pritom joj se i uskraćuju radni zadaci koji po nekoj vokaciji osobe koja trpi mobing i daju se nekom drugom, ko je za to podobniji. Vrlo često se dešava da se takve osobe javno vređaju, da trpe psihološku torturu pred manjim ili većem brojem svedoka, ali najčešće u četiri oka, jer ljudi koji vrše mobing vrlo dobro znaju da u procesu krivičnog postupka dokazivanja mobinga su vrlo relevantne izjave svedoka. Osim toga, mobing vrlo često može da bude i razrešenje nekih ljudi i raspoređivanje na neka radna mesta koja nisu adekvatna njihovom stepenu obrazovanja, pri čemu ima i drugih dodataka, kao što je puštanje krivičnih prijava ili nekih drugih neprijatnosti. Svako od nas se nalazi u jednom stanju psihodinamske ravnoteže. To znači da je on u jednom saglasju sa samim sobom, sa svojim željama, potrebama, sa okolinom, gde, naravno, imamo pravo da budemo i u dobrim i u lošim odnosima sa pojedinim ljudima, ali smo u nekoj ravnoteži. Potom, sa svojim telesnim zdravljem, ljudi srednjih godina obično imaju i započinju da imaju neke hronične telesne smetnje, ali sve to na ovaj ili onaj način drže pod kontrolom. Ovakve situacije i ovakva atmosfera na poslu može itekako da dovede do narušenja te psihodinamske ravnoteže i onda se takva osoba oseća vrlo kompromitovano, gubi svoje samopouzdanje i samopoštovanje, ali, opet, ta lična doživaljavanja u prvom redu će zavisiti od psihološke strukture osobe koja trpi mobing. Reakcija na mobing može biti itekako različita, počev od toga da ona motiviše malo jače osobe da se bore na ovaj ili onaj način, do onih koji počinju da gube veru u sebe, u ono što rade, u svoje vrednosti, pogotovu ako je to kombinovani vertikalno-horizontalni mobing sve sa ciljem da ta osoba pristane na to, da da otkaz iz razloga što više ne može da se snađe u konkretnoj situaciji.JUGpress:
– Imate iskustva i u sudskim postupcima. Koliko sudije uzimaju u obzir uticaj na zdravlje mobingovane osove i koliko je to važno u procesu odlučivanja?

Dr Jovanović:- Medicinska dokumentacija se itekako uzima kao materijalni dokaz prilikom dokazivanja postojanja zlostavljanja osobe na poslu, pri čemu je vrlo bitno da ta medicinska dokumentacija bude sačinjena u vreme trajanja mobinga. To nije samo medicinska dokumentacija koja je iz domena psihijatrije, to je vrlo širok spektar medicinskih i psihijatrijskih dijagnoza koja mogu čoveka, ukoliko mobing dugo traje, da dovedu i do poremećaja ličnosti, posttraumatičnog, gde se osoba, ukoliko nema drugi izlaz, a nije spremna da da otkaz i da odstupi, ili ne poznaje dovoljno svoja prava, u stanju je da dugo trpi mobing.
Takva osoba može da postane apatična, sistemi vrednosti koje je ranije poštovala joj više nisu značajni, menja se kao ličnost, anhedonična je, gubi interesovanje, životnu radost, sve ono što je ona nekada bila, postoji jedna globalna promena takve ličnosti. Postoje grupa bolesti koje spadaju u grupu somatskih ili telesnih bolesti i one su iz reda internističkih grupa bolesti gde postoje osobe koje nisu u stanju da svoje negativne emocije izražavaju rečima. U narodu su te
osobe poznate kao osobe koje gutaju sve, koje sve primaju k srcu, a u psihijatriji se te osobe nazivaju aleksitimičnim osobama. Postoji 7-8 psihosomatskih bolesti gde je okidač promena koje dovode do krajnje dijagnoze stres i to dugogodišnje trpljenje, kao što su koronarne
bolesti gde spada visok krvni pritisak, angina pektoris, pa čak i srčani udar. Potom postoje bolesti vezane za alergijske manifestacije, za kožne promene, bolesti vezane za gastrointestinalni trakt kao što je sindrom nervoznih creva, itd… Svi ti dokazi su vrlo relevantni i
posebno je bitno dovesti ih, odnosno uvremeniti vreme sačinjavanja medicinske dokumentacije, odnosno taj proces lečenja sa vremenom kada je ta osoba trpela mobing, pri čemu postoje i odložene reakcije, pogotovu kada se tiče psihosomatskih bolesti, što svi sudski veštaci odlično znaju i na taj način se može dovesti u vezu to da je određena situacija na poslu doprinela da zdravstveno stanje te osobe bude toliko narušeno da je potrebno lečenje. Međutim, pored materijalnih dokaza, ono što je češće problematičniji deo dokazivanja mobinga, su izjave svedoka koji se tiču radne organizacije gde se mobing dešava u smislu davanja određenih naloga, što poslodavac koji vrši mobing obično izbegava, u smislu preraspodele na drugo radno mesto gde poslodavac obično ne daje razlog, jer je to njegovo pravo da on prebaci uposlenika sa jednog radnog na drugo radno mesto, jer u svetu savremenog menadžmenta, kakav se danas propagira u doba globalizma, menadžerski tim ima pravo da shodno svojim potrebama, svojoj misiji, viziji i politici koju vodi odabira i članove svoga tima. Tu je vrlo teško dokazati mobing, i koliko ja imam saznanja do sada nije bilo takvih slučajeva. Ali, ukoliko se radi o manjim firmama, pogotovu o firmama koje su u vlasništvu privatnih preduzetnika gde postoje mnogi neskladi i gde postoje nezaštićena prava radnika, gde nema sindikata koji su ionako odavno prestali da budu ono što treba da budu, tu je dokazivanje mobinga jako teško i takvi ljudi se i ne usuđuju da traže bilo kakvu vrstu pomoći i jednostavno daju otkaz.

JUGpress:– Koliko je važna lekarska pomoć ljudi koji su mobingovani?

Dr Jovanović:- Na zapadu, gde se o mobingu itekako vodi računa i gde se to sankcioniše, kad se na sudu dokaže mobing, onda mobingovana osoba ima pravo na nematerijalnu štetu. To je novčana satisfakcija za duševni bol i patnju koji je ta osoba pretrpela. Na zapadu postoji čitav niz formalnih i neformalnih organizacija građanskih organizacija koje se bave ovom problematikom, s obzirom da mi živimo u svetu neoliberalnog kapitalizma koji, na žalost, preplavljuej ceo svet. Nekako u zemljama koje su u tranziciji još uvek nisu razvijene te grupe koje bi se bavile mobingom i zaštitom prava radnika. Drugi aspekt se odnosi i na civilno društvo koje mora da ima i volontere koji bi za početak informisali građane o njihovim pravima, da im daju podršku i da ih osnažuju. To znači da jednostavno svaki pojedinac koji smatra da trpi mobing mora da bude upoznat od strane eksperata na koji način može da dođe do svojih prava. On prvo mora da zna šta jeste mobing, šta Zakon o radu propisuje kao nešto što je normalno… Mi malo poznajemo svoja prava i zakone, malo su nas omele godine koje su za nama, tako da su građani izgubili interesovanje za neke stvari koje su bitni aspekt života svakog od nas.

Projekat Mobing – kako ga prepoznati i boriti se protiv njega

realizuje Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije.

Projekat se realizuje u okviru projekta “Podrška građanskom aktivizmu u zajednici” koji sprovode

British Council i Trag fondacija u saradnji sa Fondom za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Ovaj materijal je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva; izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Prati
Obavesti me o
guest
29 Komentara
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Jovana
Jovana
14 Avgusta, 2020 7:17 pm

Ženama se za iživljavanje koje trpe na kraju kaže da su ga zaslužile svojim nemoralnim ponašanjem, nameće im se obaveza kroz krivicu i sramoćenje, i to obaveza prema onima koji su zaista krivi i zaslužuju sramotu, ali nisu otišli psihijatru na vreme pa sad šalju druge tamo metodom “evo ti moj vruć krompir”. Na žalost, ne postoji preventiva.

siledžije političari mobinguju
siledžije političari mobinguju
14 Avgusta, 2020 8:11 pm
Odgovori  Jovana

Pa tako je, Kad politicar uslovi yene da spavaju sa njim da bi dobile radno mesto ili unapredjenje zasluže preko kreveta, to nije zloupotreba položaja, vec upotreba ženskog tela u lične svrhe. Kad politicar onda javno traži da digne ruku, da li je to podsmeh ženama a ne na njegovo iskoriscavanje žena? Mislim da je neko davno trebalo da političkim siledžijama razbije nos, da se muževi koje su žene zaposlile preko njih ne pravi šonjav i tunjav, da se očevi koji su za ručice doveli ćerke sa diplomama u partiju da ih političar zaposli ne zatvaraju oči i uši pred siledžijama, nego da ga odalame.

Al tnka svirka i malečka
Al tnka svirka i malečka
14 Avgusta, 2020 8:43 pm

To se zove podvođenje. Oni ne odbijaju nepristojnu ponudu, veċ zatvaraju oči. Dok nakazni to obilato kotiste.

jbti kodeks
jbti kodeks
14 Avgusta, 2020 11:11 pm

Al vazno imamo kodeks ponasanja. 😀

Jovana
Jovana
15 Avgusta, 2020 1:49 pm
Odgovori  jbti kodeks

Drago mi je što smo započeli interesantan dijalog, I muškarci jednako trpe, ali na drugi način i možda bez okrivljavanja za situaciju koju trpe, dok su žene uvek krive, i da hoće i da neće… baš ima super film sa Doli Parton, 9 to 5 (Od 9 do 5) o tome. I muškarci i žene su bili mnogo zaštićeniji na poslu u vreme SFRJ.

Pikeljiċ
Pikeljiċ
15 Avgusta, 2020 3:40 pm
Odgovori  jbti kodeks

Papir sa kodeksom je glavna zaštita, dok se nedorasle vremešne “kratke” Kaligule iźivljavaju. Ali, opet, šta je sa familijarnim i partijskim svodnicima? Hoċe li se i za 5 godina znati ko su oni, ili ċe nastaviti svoje bedne poslove i nakon pada?

bolesno
bolesno
15 Avgusta, 2020 8:07 pm
Odgovori  Pikeljiċ

Kabadahiji puna usta timova dok pikslira najblizeg saradnika. Vucic slagao da ce promeniti lose. Ako su mu u Leskovcu najbolji, jer nijednog nije promenio, kakvi li su tek ostali po Srbiji? Vucic zadrzao i gradonacelnika i poslanike. Ne smeta mu faraon, ne smeta mu poslanica koja ne zna sta je amandman, ne smeta mu sto pikslom gadja i tuce i sutira saradnike i sto ima afere sa zaposljavanjem mladih i lepih saradnica po kabinetu, sto mu bolnica ima najvece afere! To Vucicu ne smeta, naprotiv, treci put aminuje takvima da rukovode imovinom gradjana, budzetom gradjana, institucijama naroda. Kabadahija mrzi zene, puca, a onda sebe proglasi najdzentlmenom. Pa oni sve ispod sebe menjaju, samo da sebe ne promene, da oni ostanu isti i Vucic i svi Cvetanovici. A ispod sebe ko na pokretnu traku, smenjuju se klimoglavci. Danas Jasmina, sutra Ana. Dobar covek, s diplomom, ali od toga niko nema koristi, jer se ni zamenica pre ove nije mesala u svoj posao, nikad nije donela nijednu odluku, niti je smela, niti htela. I ko je cenio takvu bez svog misljenja i znanja na mestu zamenika? Pa niko. I takve dovode, danas jedna, sutra druga, a Leskovac sve nizi po standardu. Raskopan, u vd stanju bez strucnih direktora. Samo zato sto je prisutan automobing, kad se zrtva podmece da je mobinguju, jer nema samopouzdanje da vredi, da je strucna i da zasluzuje da bude primljena na instituciji zvanoj konkurs od strane nepristrasne komisje. Ko zaba u bunaru koja nije cula da postoji svet izvan bunara, nesigurna u sebe radi protiv sebe, dajuci poverenje najgorem. A ustvari sve postoji da sistem funkcionise, samo ga treba spasiti od kabadahija koje ne daju da funkcionise da bi oni zaposljavali, da bi oni pravili trijazu zena i ubirali 3,5,7. Gde bi Leskovcu bio kraj da ga… Pročitaj još

lokal smo resili, a drzavu jos nismo
lokal smo resili, a drzavu jos nismo
16 Avgusta, 2020 12:42 am
Odgovori  bolesno

Ma zamislite vi kad Vucic do petka nece znati ide li u vladu sa Sapicem ili Dacicem? Vazno da je odlucio za Leskovac ko ce da ga vodi, to je mnogo vaznije da se kod nas zna s kim idemo, a u drzavu je manje vazno. Pa drzi tenziju, misli to mu je dramska pauza?! Kakva neozbiljna drzava, kakvi neozbiljni ljudi je vode! Ko sto ce Olivera da dodje glave Cvetanovicu, tako ce Cvetanovic da dodje glave Vucicu. I taman kad si pomislio da je ijedan od dvojice iole ozbiljan, shvatis da ih izbori raskrinkavaju. Opasni glumci, za Oskara. I jos uspevaju da napune biralista za svoje predstave, poberu aplauze pominjuci decu te publike koja od usta penzionera odvaja za njihove vile i vikendice i jahte i avione i kamione, tendere, letovanja, skijanja sa svem metresama. .

zatocenici ludila
zatocenici ludila
16 Avgusta, 2020 8:30 am

U Hrvatskoj vlada davno oformljena, vec mesecima uveliko radi. Srbija je bogata zemlja, cim moze luksuzo da ceka celo prolece i leto da se oformi Vlada. Kakvo izivljavanje od strane coveka koji skrece paznju na sebe samo zato sto je neostvaren, sto nikada pre mesta premijera i predsednika nije zabelezio rezultat u poslu kojim se bavio. Smislja on kao da nije znao s kim ce u vladu. Sta je to moglo da mu donese ovih nekoliko meseci saznanja o clanovima vlade, osim da ga mole, da prida sebi na znacaju koji mu fali. Ozbiljni drzavnici se tako ne ponasaju. Luda Srbija sa jos ludjim gradjanima koji to trpe. Zimbabve nam nije ravno sa bozanstvima u koje verujemo. Kad smo operisani u mozak medijski, pa ne verujemo u sebe, sopstvene kapacitete nego nam treba vodja. Zamislite tu ,,pamet” da vidi kako ga promovisu u dozivotnog predsednika i njemu to ne smeta, nece da to spreci, iako to dolazi iz njegove partijske kuhinje?! Kakva glava to moze da radi, da stvara kult od svoje licnosti? Ko to ne uvidja, takodje ima psihicki problem.

drzava mobinguje svoje gradjane
drzava mobinguje svoje gradjane
16 Avgusta, 2020 9:10 am

Evo. Navescu primer kako slobodan, oslobodjen um razmislja. Ovaj koji nije dozvolio da ga mobinguju u Srbiji. Covek je poreklom nas, ali razmislja kao i sav normalan svet. Zeli da isfinansira onlajn udzbenike tako da su svima bersplatno dostupni. Pa da li mislite da ce burazersko pobratsimka mafija u Srbiji to dozvoliti? Pa nece! A zasto? Pa zato da se svake godine menja program i da se stampaju nove knjige, da oderu roditelje, uz parolu brige za nasu decu, i da na tome zarade njihovi pobratimi, koji 10% vracaju u SNS partiju, kao donaciju zbog namestanja tendera i izmisljanja poslova. Malo, malo, pa u Srbiji neke nabavke. A ovaj divan, naivan covek tacno se vidi da je otisao u posteniju drzavu, da razmislja svetski, kao svi sem Srba u Srbiji koji su dozvolili da ih politicari vuku za nos, da im podele 100 evra, a onda od njih izvuku 500 evra kroz poskupljenje struje,nove udzbeninike po novom programu, krzo poskupljenje hrane , goriva. Gledajte sta hoce covek. A mi odosmo da nas mobinguje rodjena drzava, za nasu decu.

https://www.blic.rs/slobodno-vreme/aleksandar-je-bio-dak-matematicke-gimnazije-uspeo-je-u-americi-a-onda-odlucio-da/dgbjj7p

nema stadiona u Leskovcu
nema stadiona u Leskovcu
16 Avgusta, 2020 11:00 am

Gledajuci i hvatajuci lazi drzave kojima obmanjuje svoj gradjane, jutros sam ulovio i ovu.

Vanja Udovic gostuje i prica napamet naucenu afirmativnu pricicu zarad opet promocije.

Kao i pre izbora.

Znate ono kad su obecavali stadione?!

Isto tako i sada lepa govorancija, a za jedno pola godine koje ce svojim gradjanima pojesti, oduzeti zauvek, u nepovrat, kao i mnogo puta pre toga, naprednjaci ce nam objasniti zbog cega sve to nije moglo biti realizovano o roku i jednim ugovorom vec pomocu vise ankesa uz kasnjenje od nekoliko godina.

Elem, kad je izdeklamovao sto je naumio da kaze, pita ga novinar a kad ce stadioni? To su obecali pred izbore, da ih gradjani glasaju.

A, pa, kaze Vanja, ne moze sada, znate zbog socijalne distance, to trazi mnogo radnika da rade na blizinu, tezak je to projekat!

Je li, bre, Udovicicu, a da to ne trazi pare koje ste izdelili glasacima, po 100 evra svakom, da dobijete izbore, pa posle pojela maca stadione? Kako vas bre nije sramota. Socijalna distanca? Eto tako lazu narod, a narod kratke pameti, pa veruje.

Delili ste novac koji niste imali, da pridobijete glasaca, podmuklo i necasno, nemoralno, nesavesno. Sada ce nasa omladina da bude i bez sporta. A sto ne probas strucno da objasnis da mozda stadioni nisu vise buducnost mladih, zbog korone? Nego nemas ovlascenja, izdiktirao ti sta da pricas, klimoglavcu nijedan.

Svako ko klima glavom, treba sa brukom po svoje ime i ime svoje porodice da nosi obelezje klimoglavca. Ovoliko bescasnih ljudi koji su dopustili da ih vlast zakiti etiketom klimoglavca nige nema, samo u Srbiji.

ko je darko glisic
ko je darko glisic
16 Avgusta, 2020 11:33 am

Molim vas da mi neko ko zna kaze sta je taj Darko Glisic? Pricaju da je Vucicev kum?Pa ne bi on kumu dao tako vaznu ulogu, nemoralno je da moc bude skoncentrisana u rukama prijatelja, kumova. Pricaju da nema ni fakultet, tek neku visu upisivao, a on kadrira po drzavi. Pa kako kad nije ni za sta strucan, kako se on razume u privredu, ekonomiju, na osnovu cega procenjuje ljude i kadrove ko je za sta najsposobniji, sem ako i nesposobne postavljaju, ako su klimoglavci. Kakvu odgovornost ima on ako negde pogresno iskadrira? Kaznjavaju li ga i kako? Da li po gradovima zbrinjavaju i njegove prijateljice kao onu Sanju Marinkovic, za koju svaki grad, opstina iz budzeta mora da uplati za njene glupave projekte, ako nece da ih Darko promeni? Kako to Vucic brine za nasu decu, ako njegov polupismen kum odlucuje o buducnosti Srbiji iako mu je domet projekat Sanje Marinkovic?

pola budzeta se potrosi na beogradski sns mangupi
pola budzeta se potrosi na beogradski sns mangupi
16 Avgusta, 2020 1:25 pm

Ako je Mesko prosao, tada ima podrsku Darka Glisica. Znaci iz budzeta gradjana placali smo projekte Sanje Marinkovic, proverljiva stvar! Znaci Mesko se nikad nije zamerio onima iznad sebe u zastiti interesa gradjana. I takav koji nas je izdao, bacao nase pare, ponovo je seo da iznosi pare iz Leskovac. Ono sa gradskom javnom rasvetom je SNS projekat koji se izvodi sirom Srbije. Tu su takodje glavni kumovi i pobratimi partije. Mesko je dao zeleno svetlo da ga na bi promenili, uprkos aferama. Da nasim parama kupi svoj opstanak.

Nije tajna da se svi tenderi gradova i opstina prijavljuju partiji i da partija obavestava svoje kumove i pobratme da se jave, ugrade i deo za partiju. Sva ona vozila, koje je grad nabavljao, teledirigovana su iz Beograda. Kao sto Darko kadrira, postoji drugi covek koji organizuje da na tenderima prolaze njihovi unapred ugovoreni dobavljaci radova i dobara.

I tako….sto bi rekli u Selo gori , baba se ceslja. Gradjanima uzmu pare iz budzeta svih poreskih obveznika, pa im udele deo u vidu neke investicije za gradjana, dok vecinu para pometlaju za sebe i svoje dzepove, a onda somove gradjane teraju na bucku da izadju i zaokruze SNS za njihovu decu.

Dok ima curana…bice i podvaraka.

Ha, ha, ha, ha.

Mini-me
Mini-me
16 Avgusta, 2020 12:04 pm
Odgovori  bolesno

Znate li da je Meskov šofer predsednik leskovačkog aero-kluba? Meskov ŠOFER. Mini verzija velikog faraona, jednako bahat, nepismen i nevaspitan, sa značajno umanjenom svitom koju može da kinji. Razume se u vazduhoplovstvo ko Marica u krivi. Skinuo je aerodrom od tender što možda znači da će tu nikne Diznilend. Znači, Sašin ćale odma da im oduzme pravo na blaćenje imena njegovog sina Saše Mitrovića.

poceo i da zaposljava
poceo i da zaposljava
16 Avgusta, 2020 1:32 pm
Odgovori  Mini-me

Cekaj, jel za njega pricaju da je zaposlio nekog iz Kopasnicu u vodovod, kao politicki faktor? U vodovod kazu: To je veza gradonacelnikovog vozaca!

1/2 se seli iz Srbije
1/2 se seli iz Srbije
16 Avgusta, 2020 4:19 pm

Ta druga polovina koja planira da ostane u Srbiji su iz Leskovac
.

Mini-me
Mini-me
16 Avgusta, 2020 6:07 pm

Ništa me neće začudi u državu u koju je Vulin postao pilot preko noć. Ne znam za tog u vodovod, ali ja pa čujem da reketira ljudi koji traže socijalnu pomoć.

na stetu nase dece
na stetu nase dece
16 Avgusta, 2020 6:34 pm
Odgovori  Mini-me

Smeju se u vodovod, kazu seta kraci! Direktor izmislio da je ,,programer”, pa ga turio u sluzbu gde je izvrsena racionalizacija, u javne nabavke, da programira tenderi! Sa menadzment iz Bor. Kuku i lele. Jel vidite cemu sluze preduzeca? Ne trazite vodu. Primaju na angro. Zbog vasu decu. Inace, na sestomesecni su iskazali 9 miliona gubitak! 4 su prikazali, a 5 nisu pisali. Plate smanjili, al zaposljavaju. Primili 20! Sestru, prijateljicu na poslanicu, pa partijske aktiviste. Sa ugovorom na odredjeno slali ljude na 100% placeno! Umesto da im raskinu ugovor. I tako su placali glasanje! Primili tehnicara iz Vucjanski kraj s 62 godine! Opet pune kancelarije, a fale im radnici u dezurnu. U Gorinu se prelivaju tehnolozi. Prethodne su poslali u naplatu u upravnu zgradu, pa sad pune Gorinu s novi. A tek gubitak vode, u mrezi od 40 porastao na 50%! Tuzbe radnika samo stizu li stizu. Od straha u proizvodnju dodaju max hemikalije, umesto min. Pa svi znaju da i zaposleni kupuju vodu. Zoran direktor nekad bese trampio radno mesto u vodovod za radno mesto za svoju zenu. Stigla deca direktora da se zaposle s ekonomski fakultet i sa srednju medicinsku u bolnicu, pa vise ne moraju redovno da placaju ni bolnica, ni sudovi. A i za zeta se taman zaborsvilo da je isteran jer pije. A trampio je nekad radno mesto u Pijacu za sestru direktorke LKC, za radno mesto U LKC za njegovog zeta. A svojevremeno je bez saglasnosti u isti dan primio u direkciju i zenu i sestru i prijateljicu! Svima cini, da bi i sebi ugodio. Prima iz SNS. Pa posle sindikati ne mogu da pomognu, jer plate kasne. Partiji je vazno da zaposljavaju, makar ne primali platu. Partiji nije vano vodosnabdevanje. To su pokazali kad su naredili da se srusi pomocna zgrada kotlarnice,… Pročitaj još

beose 100 u visak
beose 100 u visak
16 Avgusta, 2020 7:26 pm

A bre, ima snimak sa sednice skupstine kad direktor vikase kako su 100 u visak u vodovod! I sad taj isti direktor zaposljava. Okrenu se covek preko noc. Iz gol interes. Za njegovu decu.

Primećujem
Primećujem
16 Avgusta, 2020 11:50 pm

Ĉekajte, odakle toliko “novih radnih mesta” i zapošljavanja? Zar nije na snazi zabrana zapošljavanja u javnom sektoru? Ili to ne važi za “njihovu decu”? Da li je to krivično delo, i mogu li se pokrenuti krivične prijave, da njima zatrpamo sud?

ne verujem
ne verujem
17 Avgusta, 2020 8:38 am
Odgovori  Primećujem

Valjda 10% od svih zaposlenih sme da primi ali samo na odredjeno i to samo najduze na 2 godine.

u toplanu
u toplanu
17 Avgusta, 2020 8:43 am
Odgovori  Primećujem

Pod ugovor naodrdjeno ne treba ti slobodno radno mesto, moze i prekobrojno, jer je privremeno. Primer imas 6 izvrsioca po sistematizaciji, a ti zaposlis jos 2 na odredjeno, pa ih imas 8 na to radno mesto. Tako je u Toplanu.

svuda su zatrpali preduzeca
svuda su zatrpali preduzeca
17 Avgusta, 2020 8:58 am
Odgovori  u toplanu

I Dom ucenika je isto takodje. A prica se i za Dom zdravlja i za sva ostala preduzeca. Moze li neko da uzme izjave direktora pravnih sektora koliko ih je bilo pre godinu dana, a koliko rade danas u sve institucije?

Kriminalna vlast
Kriminalna vlast
17 Avgusta, 2020 9:55 am
Odgovori  u toplanu

Pa te prekobrojne privremene mora neko da plati, to je kriminal da ikorisnici Toplane i Vodovoda izdržavaju njih i njihove porodice. Neka otvaraju privatne firme, neka idu da rade u inostranstvo kao i svi drugi.

zloupotreba polozaja
zloupotreba polozaja
17 Avgusta, 2020 4:48 pm

Tek ce zaposljavaju da namire predizorna obecanja.Glasove su placali obecanim radnim mestima.Kampanja je bila nefer, Zamislite da su politicku borbu sa protivnikom vodili placajuci je sredstvima protivnika! Pa sva ta radna mesta pripadaju i protivnicima i oni trpe u preduzecima prezaposlenost, plate pocnu da kasne i smanjuju se, plus u preduzecima radi i opozicija. Vrlo nemoralno. S takvima nema lepe buducnosti.

the voice of doom
the voice of doom
17 Avgusta, 2020 6:10 pm

Treba svako da prijavi ono što zna, ali pošto tih slučajeva ima na hiljade, efikasnije je da ih sve počistimo 6. oktobra.

predlog prijave
predlog prijave
17 Avgusta, 2020 6:14 pm

Misli da novinar nije dovoljno jasno pozvao da se prijave novi zaposleni i to ovde anonimno, komentarom. MOGAO JE DA SE OBJAVI POZIV TEKSTOM ISPOD KOJEG SE KOMENTATORI JAVLJAJU DA PRIJAVE.

Gagi
Gagi
17 Avgusta, 2020 6:50 pm

Kako da ne, mobing su izmislili naprednjaci. Odradimo šesti oktobar i ostanu samo pravednici. Ma nije nego.

Čistka
Čistka
17 Avgusta, 2020 10:58 pm
Odgovori  Gagi

Kome čavka na rame, taj vika iš. Treba se počiste svi. Naprednjaci nemav kliker ni vruću vodu da izmisliv.

Проститутки Бишкека
29
0
Ostavite komentar.x
()
x