Mladi isključeni iz javnog života

BEOGRAD

(Agencije-JUGpress)

Najugroženije kategorije mladih ljudi u zemljama Zapadnog Balkana i u Turskoj su one koje dolaze iz ruralnih područja u ovim zemljama, koje žive ispod linije siromaštva ili pripadaju izbegličkoj i migrantskoj populaciji, rečeno je na okruglom stolu posvećenom položaju mladih u zemljama Zapadnog Balkana i u Turskoj, koju je organizovala Fondacija Ana i Vlade Divac

Zajednički problem svih ovih zemalja jeste da mladi ljudi nisu dovoljno uključeni u važne društvene procese, posebno ne u političkoj, ekonomskoj i socijalnoj sferi ali i da postojeće javne politike u ovim zemljama ne ohrabruju mlade da se aktivnije uključe u javni život, rezultat je sprovedenog istraživanja.

Okrugli sto pod nazivom „Učešće mladih u lokalnim zajednicama u zemljama Zapadnog Balkana i u Turskoj: izazovi i perspektive”, na kom se razgovaralo o položaju mladih u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji i u Turskoj, organizovana je u okviru regionalnog projekta „Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske”, koji podržava Evropska komisija.

„Iz perspektive ljudskog kapitala, kao jednog od ključnih resursa za razvoj društva, jačanje politika uključivanja mladih u sve sfere društva je ključno kako bi postali pokretači promena, pre svega u ekonomskoj sferi”, rekao je šef Delegacije Evropske unije Sem Fabrici i dodao da takve politike podržavaju fundamentalne vrednosti na kojima je i osnovana EU, kao što su demokratija, solidarnost i poštovanje ljudskih prava.

„Uključivanje mladih u razvoj i sprovođenje omladinske politike je izuzetno važno jer se time osigurava najbolji odgovor na potrebe i izazove sa kojima se mladi susreću u svojim zajednicama”, istakao je Darko Stanić, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta i dodao da su uspostavljeni različiti mehanizmi za veće učešće mladih u procesima donošenja odluka.

Žarko Stepanović, v.d. direktor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom rekao je da je, kada je u pitanju omladinska politika, Kancelarija uključena od samog početka u izradu Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. i da je ona usvojena nakon širokih konsultacija sa civilnim društvom, što je, ocenio je,  primer dobre prakse saradnje organa državne uprave i organizacija civilnog društva u donošenju propisa.

Direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac Ana Koeshall rekla je da je prvo merenje učešća mladih u donošenju odluka potvrdilo da mladi jesu jedna od najbrojnijih osetljivih grupa koja je u velikom procentu isključena iz javnog života.

„Kao Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske razvili smo jedinstvenu metodologiju merenja učešća mladih u javnom životu, Indeks omladinske participacije, koji želimo da promovišemo i predstavimo u što većem broju evropskih zemalja”, rekla je Ana Koeshall.

Ona je naglasila da je istraživanje pokazalo da su posebno ugroženi mladi koji dolaze iz ruralnih područja, mladi koji žive ispod linije siromaštva, izbeglice, migranti i istakla da omladinske organizacije upravo njima treba da pruže dodatnu podršku kako bi bili ravnopravni u društvu, a što je i misija Fondacije Ana i Vlade Divac.

Zajednička karakteristika svih zemalja obuhvaćenih projektom, koje su u statusu kandidata za pristupanje EU, je da ni u jednoj od njih mladi ne učestvuju u visokom procentu u donošenju važnih društvenih odluka, kao i da aktuelne javne politike prema mladima nisu usmerene na podsticanje ovog procesa. Nedovoljna uključenost mladih izražena je u svim sferama života, ali najizraženija je u političkoj, ekonomskoj i socijalnoj sferi i najviše pogađa mlade iz najosetljivijih kategorija. Sa druge strane Indeks omladinske participacije pokazuje da najviše izostaju podaci o socijalnoj sferi sferu što otežava kreiranje kvalitetnih mera podrške najugroženijom grupama mladih, na šta posebno ukazuje Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske.

Ovaj skup je pokazao da se sve zemlje Zapadnog Balkana, kao i Turske, susreću sa istim izazovima i da su ovakve regionalne inicijative ključne u razmeni iskustava i primera dobre prakse koji mogu direktno uticati na poboljšanje kvaliteta života mladih.

Najvažniji ciljevi projekta jesu pokretanje mladih da se informišu o mogućnostima učešća u javnom životu, podsticanje da se uključe u aktivnosti u zajednici, kao i motivisanje donosioca odluka da otvore prostor za učešće mladih ljudi. Stalnim merenjem nivoa učešća mladih u donošenju odluka i informisanjem javnosti o tome, omladinske organizacije, koje su deo ovog projekta, postaće relevantan izvor informacija o njihovom položaju u svojim zemljama. Mreža će nastaviti da okuplja sve relevantne aktere iz svih sektora, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom nivou.

Projekat „Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske” realizuje pet omladinskih organizacija: Fondacija Ana i Vlade Divac (Srbija), Prima (Crna Gora), Mladiinfo International (Makedonija), Partners Albania – Centar za upravljanje konfliktima (Albanija) i Fondacija zajednice volontera (Turska), uz finansijsku podršku Evropske komisije.

U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici 20 omladinskih organizacija iz Makedonije, Albanije, Crne Gore, Srbije i Turske, koji su od 25. juna do 27 juna u studijskoj poseti Stbiji zemlji. Sudijsku posetu je podržalo i Ministartvo omladine i sporta, opština Obrenovac, Krovna organizacija mladih Srbije, Regionalne kancelarije za saradnju mladih, veliki broj omladinskih organizacija i Turistička organizacija Srbije.

(Fotografija iz arhive JUGpressa)

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare