Manje prijavljenog nasilja u porodici, više zaplenjene droge, oko slučaja “Balkanski kartel” nisu angažovani

LESKOVAC

Na konferenciji za medije držanoj pre par dana,načelnik Policijske uprave Leskovac Tomislav Ilić ocenio je da je na području PU Leskovac u periodu januar-decembar 2023. godine ostvareno je povoljno stanje javne bezbednosti.

„U oblasti suzbijanja kriminala ispoljene su pozitivne tendencije. Izveštajni period karakteriše neznatno povećanje ukupnog broja krivičnih dela za 21 delo 1311 (1290) krivičnih dela. Što se tiče opšteg kriminala, broj krivičnih dela je smanjen za 0,58 % odnosno za osam dela, dok je u 2023. godini povećan broj otkrivenih krivičnih dela iz oblasti privrednog kriminala 73 (63), ekološkog kriminala 45 (39) i krivičnih dela visokotehnološkog kriminala 21 (8). Procenat rasvetljavanja ukupnog broja krivičnih dela sa nepoznatim izvršiocem je veći u odnosu na 2022. godinu i iznosi 72,13% (71,99%). Procenat rasvetljavanja krivičnih dela opšteg kriminala je takođe veći u odnosu na 2022. godinu i iznosi 71,92% (71,58%). Broj izvršioca uhvaćenih na delu veći je za 61 izvršioca u odnosu na 2022. godinu i iznosi 109 (48). Policijski službenici PU Leskovac primenili su meru policijskog hapšenja prema 75 (27) lica, dok je mera zadržavanja primenjena prema 67 (22) lica. U izveštajnom periodu broj krivičnih dela protiv života i tela 55 (59) je manji za 4 krivična dela ili 6,78%. U toku 2023 godine nije bilo krivičnog dela ubistvo, dok su registrovana dva krivična dela ubistvo u pokušaju. Jedno krivično delo teško ubistvo pripada grupi porodičnih ubistava.“

Broj krivičnih dela nasilja u porodici je manji za devet krivičnih dela ili 16,07%, dok, što se tiče suzbijanje krijumčarenja i trgovine drogom, realizovano je 216 zaplena opojnih droga, što predstavlja povećanje za 10 zaplena ili 4,85%.

DROGA

„Strukturu zaplenjene opojne droge čine: opojna droga kanabis 9967,55 grama, heroin 750,83 grama, kokain 119,22 grama, amfetamin 186,81 grama, MDMA 0,41 grama i ostale opojne droge 148,28 grama (360,3 grama). Podneto je 167 krivičnih prijava odnosno 56,07% više u odnosu na izveštajnu 2022. godinu i to protiv 152 izvršioca od čega su 12 maloletnici. Broj izvršioca uhvaćenih na delu 98 je veći za 60 u odnosu na 2022. godinu. Strukturu dela čine: 7 krivičnih dela Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, i 160 krivičnih dela Neovlašćeno držanje opojnih droga i takođe u izveštajnom periodu pronađen je jedan veći zasad marihuane, jedna improvizovana sušara kao i laboratorija u Lebanu“ rekao je načelnik Ilić i dodao da je u 2023. godini otkriven znatan broj krivičnih dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a tom prilikom oduzet je: jedan ručni raketni bacač, više pištolja, automatska puška, tri ručne bombe, kao i više stotina pištoljskih i puščanih metaka različitog kalibra i zadržano 11 lica.

„Što se tiče privrednog kriminala u izveštajnoj godini tiče, povećan je broj otkrivenih krivičnih dela. Nadležnim tužilaštvima podneto je 67 krivičnih prijava, protiv 66 izvršioca zbog otkrivenih 73 krivičnih dela iz ove oblasti kriminala. Na području Policijske uprave Leskovac u 2023. godini povećan je i broj otkrivenih krivičnih dela i registrovano je 21 krivično delo iz oblasti visokotehnološkog kriminala, što predstavlja povećanje od 13 krivičnih dela ili 162,50%. Takođe, povećan je i broj otkrivenih krivičnih dela ekološkog kriminala. U odnosu na prethodnu, 2022. godinu, veći je za šest krivičnih dela, 45 ili 15,38%. Strukturu dela čine: dva krivična dela nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, devet krivičnih dela unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija, četiri krivična dela ubijanje i zlostavljanje životinja, 27 krivičnih dela šumska krađa, dva krivična dela nezakonit lov i jedno krivično delo nezakonit ribolov.“

RED I MIR

Načelnik Ilić je rekao i da je u oblasti javnog reda i mira u izveštajnom periodu ostvareno povoljno stanje.

„Došlo je do smanjenja broja izvršenih prekršaja i nisu registrovani teži oblici narušavanja javnog reda. Broj prekršaja protiv JRM je 483 i manji je u odnosu na prethodnu godinu za šest prekršaja ili 1,23%. Strukturu prekršaja čine: svađa, vika i buka na javnom mestu, nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje, vređanje, vršenje nasilja, pretnja ili tuča, prosjačenje, paljenje pirotehničkih proizvoda ili pucanje, vređanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Prekršaji su najčešće vršeni na ulicama i trgovima u ugostiteljskim objektima, na staničnim mestima, pijaci, sportskim objektima … Najčešće vreme izvršenja prekršaja je radnim danom u vremenskim intervalima 12-18 časova i 22-06 časova. Krajem avgusta meseca počeo je sa radom i gradski stadion “Dubočica” u Leskovcu, tako da je u tom periodu povećan broj sportskih manifestacija. Od otvaranja stadiona pored 10 utakmica domaćeg tima, odigrano je i pet međunarodnih utakmica koje su proglašene sportskim priredbama visokog rizika, samim tim povećano je i angažovanje policije oko obezbeđenja sportskih priredbi i tom prilikom nije bilo bezbednosno interesantnih događaja. U toku 2023/2022 godine na teritoriji PU Leskovac u vezi sa izgredima navijača pre, za vreme i nakon održavanja sportskih priredbi nije bilo evidentiranih krivičnih dela nasilničko ponašanje na sportskim priredbama, dok je evidentirano ukupno 20 prekršaja. U 2023. godini je registrovano 1256 javnih okupljanja sa 349.401 učesnikom, što predstavlja povećanje za 80 javnih okupljanja u odnosu na prethodnu 2022. godinu ili 6,8%.“

ŠKOLE

Govoreći o bezbednosti u školama, načelnik Ilić kaže da je u toku letnjih meseci izvršena analiza angažovanja pripadnika policije u školama, održani su sastanci sa predstavnicima svih škola i izvršena bezbednosna procena tako da su stvoreni povoljni uslovi za početak nove školske godine.

„Na području škola i neposredne okoline u školskoj 2022/2023 registrovano je manje bezbednosnih događaja u odnosu na prethodnu godinu 165 (176) i to: 27 (37) krivična dela, 3 (3) prekršaj i 135 (136) ostalih događaja. Rad policije u izveštajnoj godini usmeravan je kako na sprečavanju vršenja krivičnih dela i blagovremenom i adekvatnom postupanju nakon izvršenja, tako i na sprečavanju i suzbijanju prekršaja protiv javnog reda i drugih prekršaja sa elementima nasilja u školama i u njihovoj blizini. Takođe, aktivnost je usmeravana i na uočavanju svih činjenica i okolnosti koje bi mogle negativno uticati na bezbednost učenika i uopšte na ukupno stanje bezbednosti u obrazovnim ustanovama i u njihovom okruženju. Saradnja sa svim nadležnim organima koji se bave bezbednošću dece u školama je na veoma visokom profesionalnom nivou što je više puta zaključeno, kako od strane rukovodilaca ovih organa, tako i nadležnih starešina Policijske uprave, ali i dalje je imperativ da se ova saradnja još više unapređuje.“

KOPNENA ZONA BEZBEDNOSTI

Na području Kopnene zone bezbednosti, ostvareno je povoljno stanje bezbednosti. Registrovano je pet krivičnih dela i podnete četiri krivične prijave.

„Što se tiče javnog reda i mira u KZB-u nije bilo izvršenih prekršaja, a takođe nisu bile registrovane ni saobraćajne nezgode.

SAOBRAĆAJKE

Dalje, posmatrajući ukupan broj saobraćajnih nezgoda u 2023. godini stanje je povoljnije. Registrovana je ukupno 451 (447) saobraćajna nezgoda, od čega je 273 (274) saobraćajnih nezgoda sa povređenim licima. Broj povređenih lica u posmatranom periodu u odnosu na 2022.godinu, je manji za 9,95 %, odnosno u 2023. godini je povređeno 371 lice dok je u 2022. godini ukupno povređeno 412 lica. Analizirajući broj poginulih lica, dolazimo do zaključka da je stanje identično 16 (16). Najugroženija kategorija učesnika u saobraćajnim nezgodama 2023. godine, su bili vozači 184 i putnici 119. Ostvarena aktivnost na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja u saobraćaju u 2023. godini 22881 (26215) je manja za 3334 prekršaja ili za 12,72% u odnosu na izveštajnu 2022. godinu. U skladu sa raspoloživim ljudstvom pojačan je rad uniformisane policije na terenu, u pozorničkoj i patrolnoj delatnosti, kao i pripadnika OKP u noćnim časovima. Pojačano je prisustvo na terenu kombinovanog sastava saobraćajne policije i policije opšte nadležnosti, radi poboljšanja stanja bezbednosti saobraćaja na celom području PU.“

ORUŽJE

Načelnik Ilić je rekao i da je, na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije, u izveštajnom periodu nastavljeno je sa vršenjem revizije izdatih dozvola za oružje, vršena je kontrola rada streljana, kao i provera načina čuvanja oružja od strana privatnih lica, dok su se svi ostali poslovi iz domena rada odseka za upravne poslove vršili redovno i bez ikakvih problema.

„Svi ostali policijski poslovi na području PU izvršavani su bez većih problema. Radilo se na poboljšanju uslova rada na teritoriji koju pokriva PU u Leskovcu. U toku marta meseca tekuće godine nastavljeno je sa rekonstrukcijom PS Lebane gde je izvršena zamena i zanovljen kompletan kancelarijski nameštaj. Takođe, u toku izveštajnog perioda izvršena je kompletna sanacija PS Vlasotince, iz opredeljenih sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova počev od zamene stolarije, podova, instalacije, elektro i vodovodve, zamenjen je kompletno nameštaj, odrađeni molersko-fasaderski radovi u unutrašnjosti zgrade, urađena šalter sala, gde će se sa radovima na poboljšanju uslova rada i smeštaja policijskih službenika nastaviti i u narednom periodu. Kompletna sanacija i rekonstrukcija prostorija PI Sever i “Vatrogasnog doma”, a u sedištu Policijske uprave u Leskovcu rekonstruisan je ulazni deo nove zgrade uprave, kao i prizemni deo u delu rada upravnih poslova, arhive i pisarnice. Urađena je šalter sala, zamenjena stolarija, podovi, instalacije i u tom delu kompletno zamenjen nameštaj. Policijska uprava u Leskovcu nastaviće i u narednom periodu sa sprovođenjem svih mera i radnji na očuvanju bezbednosti svih građana na našem području.“

POLICIJA “IMA ODREĐENE PREDMETE U RADU” O ZAGADJENJU VODOTOKOVA

Na pitanje novinara o obezbeđenju vodotokva, načelnik PU Tomislav Ilić je rekao „imamo određene predmete u radu, ne bih mogao da sada kažem i da li smo podneli prijave. Sigurno imamo jednu anonimnu dojavu.“

Usledilo je i pitanje da li je tačna informacija da je na prvoj utakmici na stadionu „Dubočica“, kada je igrao „Čukarički“ u Leskovcu, bilo polomljeno 12 stolica od strane navijača koji su dolazili iz Beograda. Načelnik Ilić kaže da nije bilo nikakve prijavu vezane za oštećenje od strane fudbalskog kluba.

„Možemo da proverimo, ali sam siguran da takvu vrstu prijave nismo dobili. Da li su oni imali neko realno poštećenje, jesu li to popravili… Prijave o takvom događaju nije bilo, jer bi to automatski bilo krivično delo. Inače u kontrolnoj sobi gde je video nadzor su pripadnici policije, žandarmerije, svi oni koji učestvuju u procesu obezbeđenja, zajedno sa redarskom službom i sa predstavnicima Fudbalskog saveza Srbije.“

LESKOVAČKA POLICIJA NE RADI NIŠTA VEZANO ZA “BALKANSKI KARTEL”

Novinarka JUGpresa je postavila i pitanje u vezi „Balkanskog kartela“, gde su uhapšene dve osobe iz Leskovca. Da li je Policijska uprava u Leskovcu dobila bilo kakav zahtev, nalog, bilo šta što se tiče provere, kontrole ili ispitivanja njihove imovine i njihovih poslova, bez obzira što su neki prebacili imovinu na supruge u najbliže rođake?

„Taj predmet je pod posebnom pravnom jurisdikcijom. Mi nemamo ni ovlašćenja, niti radimo nešto vezano za to. To radi Tužilaštvo za organizovani kriminal, ali ukoliko su od nas bude tražilo nešto, mi ćemo to i uraditi“ pojasnio je načelnik Tomislav Ilić.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare