Komunalna inspekcija pokrenula 636 postupaka, evo šta su naveli da su radili

LESKOVAC

U Odseku komunalne inspekcije u toku 2022. godine pokrenuto je 636 postupaka. Po predmetima u kojima u prethodnom periodu nije okončan postupak u prvom stepenu, 365 predmeta, postupanje je nastavljeno u toku izveštajnog perioda.

Iz ovog odseka navode da je vođeno ukupno 1001 postupaka.

Komunalna inspekcija je pokrenula postupke po sledećim pitanjima:

 • 182 primene mera lične zaštite propisanih Uredbom o merama za spečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti KOVID-19 i Naredbom o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru, u prvom kvartalu izveštajnog perioda;
 • 110 postavljanja manjih montažnih objekata na površinama javne namene,
 • 78 uslova i načina držanja domaćih životinja,
 • 41 zaštite čistoće na površinama javne namene,
 • 30 uslova i načina regulisanja otpadnih voda,
 • 67 ostavljanja havarisanih, neregistrovanih ili odbačenih vozila na površinama javne namene,
 • 16 vodosnabdevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda,
 • 10 održavanja komunalnog reda,
 • 13 uređenosti ostalih površina i površina vidljivih sa površina javne namene,
 • 1 korišćenja površine javne namene,
 • 61 isticanja reklamnih oznaka,
 • 25 primene Zakona o stanovanju i održavanju zgrada i
 • 2 raskopavanja površina javne namene.

U izveštajnom periodu, u upravnom postupku, u skladu sa odredbama Zakona o komunalnim delatnostima, Zakona o stanovanju i održavanju zgrada i gradskih, odnosno opštinskih Odluka i odredbi Zakona o opštem upravnom postupku, komunalni inspektori doneli su 228 rešenja, od kojih je doneto:

 • 170 rešenja sa merom nalaganja radi otklanjanja utvrđenih nedostataka,
 • 4 rešenja o odbacivanju podneska,
 • 28 rešenja sa merom zabrane,
 • 3 rešenje o prekidu postupka,
 • 23 rešenja o obustavi postupka.

Od ukupnog broja donetih rešenja, zbog neizvršenja rešenjem naloženih mera od strane odgovornih pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica, u izveštajnom periodu doneta su 8 rešenja o izvršenju i 9 rešenja o obustavi postupka izvršenja izvršnih rešenja.

Zbog nepoštovanja zakonskih odredbi, opštinskih, odnosno gradskih Odluka izdata su 60 prekršajna naloga pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima. Na prvostepene odluke komunalnih inspektora Odseka za poslove komunalne inspekcije, Odeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Leskovca nisu uložene žalbe Gradskom veću grada Leskovca.

U toku 2022. godine komunalni inspektori sačinili su 192 obaveštenja javnim preduzećima, javno komunalnim preduzećima, preduzetnicima i pravnim licima u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti. Od ukupno sačinjenih obaveštenja, u skladu sa odredbama Zakona o komunalnim delatnostima, Zakona o inspekcijskom nadzoru i člana 15. Odluke o uslovima zadržanje domaćih životinja na teritoriji grada Leskovca JKP „Komunalac“ Leskovac – Zoohigijenskoj službi dostavljeno je 141 obaveštenje (u smislu naloga), radi hvatanja, prevoza i zbrinjavanja u prihvatilištu napuštenih pasa koji se nalaze na javnoj površini na teritoriji grada Leskovca. Ostala obaveštenja sačinjena su radi održavanja javne higijene, održavanja javnih zelenih površina, uređenja i čišćenja javnih parkirališta, uklanjanja predmeta i stvari sa površina javne namene, uklanjanja i čišćenja komunalnog čvrstog otpada, građevinskog materijala, u skladu sa kojima su javna preduzeća, javno komunalna preduzeća, preduzetnici, fizička i pravna lica preduzela mere u okviru svoje nadležnosti. Sačinjeno je i 50 obaveštenja nadziranim subjektima, u postupcima pokrenutim kod ovog organa.

U izveštajnom periodu komunalni inspektori Odseka za poslove komunalne inspekcije u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, a u cilju obezbeđivanja zakonitog poslovanja i postupanja nadziranih subjekata, izvršili su 5 službenih savetodavnih poseta nakon kojih su subjektima nadzora dostavljena 5 dopisa koji sadrže preporuke subjektima o tome kako da propust, odnosno utvrđeni nedostatak ili nepravilnost isprave i obezbede zakonito i bezbedno poslovanje i postupanje, i u kom roku to treba učini. Dopis sa preporukama ima pravnu prirodu akta o primeni propisa. U izveštajnom periodu Operativni planovi i programi rada Odseka za poslove komunalne inspekcije za period od 01.01.2022.godine do 15.12.2022.godine realizovani su u celosti.

Redovni i vanredni inspekcijski nadzori od strane Odseka za poslove komunalne inspekcije realizovani su u celosti u odnosu na broj planiranih nadzora, navode iz ove inspekcije. (kraj) IS/SM

Prati
Obavesti me o
guest

1 Komentar
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Boce
Boce
1 godina pre

Cirkuz ????????????