Kako je Kovid 19 uticao na život građana-pogledajte rezultate ankete

LESKOVAC

Čak 83,7 posto učesnika u anketi Regionalne informativne agencije JUGpress odgovorilo je potvrdno na pitanje „Da li je pandemija Covid 19 uticala na vaš život?“.

Negativan odgovor je dalo 16, 3% učesnika u anketi.

Što se tiče odgovora na pitanje kako je korona uticala na njihov život među odgovorima nema pozitivnih primera promene, već dominiraju odogovori koji ukazuju da je građanima, usled indirektnih efekata virusa korone, oslabljeno mentalno zdravlje i osećanje fizičke i, pre svega, finansijske sigurnosti.

Ono što je iz rezultata evidentno jeste da velikom broju građana koji su učestvovali u anketi problem predstavljaju finansijska sredstva, te, sudeći po odgovorima koje smo dobili, možemo istaći da se kvalitet života značajno pogoršao.

Sem ovoga, još jedna izuzetno nepovoljna dimenzija po građane , koja se često sreće među odgovorima, bila je i smrt člana porodice ili druge osobe, a koja je nastupila usled samog virusa, ili usled nedostataka kapaciteta za lečenje osoba obolelih od hroničnih bolesti, što je opet posledica pandemije. 

Drugo pitanje u našem upitniku je glasilo: „Da li ste promenili svakodnevne navike zbog virusa Covid 19?“. Na ovo pitanje je većina ispitanika i ispitanica, njih 68,6% odgovorilo potvrdno, dok je 31,4% odgovorilo negativno.

Možemo uočiti da je pandemija korone uticala na životne navike značajnog broja naših ispitanika i ispitanica, a veliki deo njih je kao jednu od najvećih promena naveo upravo navike koje se tiču druženja i provođenja vremena sa drugim ljudima, pri čemu je neretko isticano osećanje straha, anksioznosti, ali i ne samo fizičke, već i psihičke distanciranosti od ljudi, pri čemu možemo uvideti da je ionako postojeće otuđenje u društvu  u ovom trenutku dostiglo mnogo viši nivo od onoga koje je postojalo pre početka pandemije, te da su socijalne veze mnogih naših ispitanika i ispitanica ozbiljno poljuljani.

Na pitanje „Da li ste imali promene na poslu zbog Covid 19?“ dominiraju potvrdni odgovori u 66,7% slučajeva a negativni u 33,3% slučajeva.

Učesnici su imali mogućnost da, nakon zaokruženog potvrdnog odgovora, sami navedu promenu koju je pandemija korona virusa unela u njihov radni život. 

U ovom slučaju dominiraju odgovori koji su vezani za to da je ispitanicima i ispitanicama sfera rada doživela relokaciju- iz kancelarije u privatan dom, pošto su mnogi od njih prebačeni na rad od kuće. Ipak, nakon ovoga, nažalost, po brojnosti dominiraju odgovori kao što su „dobio/la sam otkaz“, „smanjen je broj radnika u firmi“, a veliki broj njih ističe i da je sve učestalije kašnjenje plate.

Na pitanje „Da li su pandemija Covid 19 i mere zbog nje uticale na vaše i prihode vaše porodice?“, 51,2% naših ispitanika i ispitanica odgovorilo potvrdno, dok je odgovor „ne“ zaokružilo njih 48,8%.

Potvrdan odgovor je u ovom slučaju otvarao potpitanje koje se odnosilo na to da li su prihodi porodice i ispitanika ili ispitanice smanjeni ili povećani.

Indikativan je nalaz da je, 88,4% naših ispitanika odgovorilo da su im prihodi usled posledica pandemije smanjeni, dok je samo 11,6% odgovorilo da su im prihodi povećani.

Nakon ovog pitanja, koje samo potvrđuje i učvršćuje rezultate prvog pitanja, gde su dominirali odgovori koji ukazuju na izuzetno ugroženu ekonomsku sigurnost građana, možemo zaključiti da su posledice na finansijsko blagostanje naših čitalaca verovatno, bar u određenoj meri, bile razorne i po njihovo mentalno blagostanje. T

akođe, možemo zaključiti da su finansijske posledice, kako one vezane za njihov lični gubitak posla, smanjenje ili učestalo kašnjenje plate, ali i one na nivou države, kao što je povećavanje opšteg nivoa cena namirnica i ostalih potrepština, one koje su isticane kao najbitnije posledice u čitavom upitniku, te da je moguće pretpostaviti da upravo iz finansijskih izviru i mnoge druge.

Peto, poslednje, pitanje je glasilo: „Da li primećujete promene u političkoj klimi u državi od početka pandemije?“. U okviru ovog pitanja, ponuđeni odgovori su bili „da“ i „ne“, a čak 74,4% ispitanika i ispitanica je odgovorilo potvrdno, dok je negativan odgovor dalo 25,6% ispitanika. Od svih ispitanika koji su odgovorili da se politička klima promenila usled virusa korona, čak 88,9% njih je odgovorilo da se radi o negativnim promenama, dok je njih 11,1% odgovorilo kako su promene, ipak, pozitivne.

Ovde možemo uočiti ogromnu diskrepancu između odgovora,  ali iz samih rezultata možemo zaključiti da je percepcija velike većine naših čitalaca da je došlo do pogoršanja političke klime u državi.

Sam upitnik se sastojao od 5 pitanja, pri čemu je svih 5 pitanja bilo zatvorenog tipa. Radi se o pitanjima koja su koncipirana tako da u njima ispitanik dobija ponuđene odgovore, od kojih treba da zaokruži onaj koji je za njega važeći. Nasuprot ovome, pitanja otvorenog tipa su pitanja u kojima nema ponuđenih odgovora, već je ispitanik slobodan da sam upiše svoj odgovor. Zatvorena pitanja u našem upitniku ipak je pratila izvesna otvorenost. Naime, postoji par pitanja u kojima je ispitanik ili ispitanica, ukoliko da potvrdan odgovor,  mogao/mogla da navede svoju dopunu samog odgovora na pitanje.

Regionalna informativna agencija JUGpress je na svom sajtu objavila upitnik/anketu pod naslovom „Da li je pandemija korona virusa uticala na Vaš život?“,  koja je imala za cilj da ispita stavove građana vezane za to da li je i na koji način je korona uticala na njihov život.

Ovom prilikom, interesovalo nas je da li je korona uticala na više životnih polja naših čitalaca, i to: sfera rada i finansija, političko polje, sfera životnih navika shvaćena u najširem mogućem smislu, ali postojala su i pitanja koja su se odnosila na opšte stavove i iskustva ispitanika i ispitanica.

Projekat ”Lokalni glasovi – globalna razmena“ se realizuje u
saradnji sa DW Akademijom, Poslovnim udruženjem asocijacije
nezavisnih lokalnih medija Lokal pres iz Srbije, „Media Matters for
Democracy“iz Pakistana i „Leaders of Tomorrow” iz Jordana .
Svi stavovi izraženi u ovom medijskom prilogu su stavovi autora i ne
odražavaju stavove Dojče velea

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare