Kako da se privremeno priključite na infrastrukturu, rok do 15. oktobra

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

LESKOVAC
Gradska uprava grada Leskovca , Odeljenje za urbanizam, obaveštava vlasnike porodičnih stambenih objekata i vlasnike posebnih delova objekta – stanova, koji su izgradnjom ili kupovinom objekata ili stanova trajno rešavali svoje stambeno pitanje da mogu počev od 15. septembra da se prijave za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu, mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata, objavljeno je na sajtu gradu.

Rok za podnošenje zahteva za privremeno priključenje počinje 15. septembra 2023. godine i traje 30 kalendarskih dana, odnosno do 15. oktobra 2023. godine. Priključenje je moguće samo za jedan objekat, odnosno jedan stan istog vlasnika koji koristi za stanovanje.

Vlasnik uz zahtev dostavlja dokaz o postojećem završenom objektu, da je vlasnik objekta i da u vlasništvu ima samo jedan objekat, odnosno stan za stanovanje.

Ako je vlasnik bez pribavljene građevinske dozvole gradio nepokretnost, dostavlja dokaz da je pokrenut postupak ozakonjenja, a ako se radi o objektu za koji nije pokrenut postupak ozakonjenja, dostavlja se overena izjava da je objekat izgrađen i da se koristi za stanovanje ili drugi dokaz kojim se na nesporan način mogu utvrditi ove činjenice.

Vlasnik koji je kupovinom stana trajno rešavao svoje stambeno pitanje dostavlja ugovor o kupovini objekta, overen u propisanoj formi u vreme zaključenja ugovora, kao i overenu izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću. da on i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju drugi objekat za stanovanje.

Uz zahtev za privremeno priključenje dostavlja se očitana lična karta, odnosno kopija lične karte koja ne sadrži mikrokontroler (čip) vlasnika i članova njegovog porodičnog domaćinstva i geodetski snimak objekta za koji se traži privremeno priključenje. Vlasnik dostavlja i jedan od sledećih dokaza: ugovor o kupovini ili izgradnji stana odnosno porodične stambene zgrade; ugovor o kupovini objekta u izgradnji; ugovor o suinvestiranju izgradnje objekta; ugovor o zajedničkoj izgradnji; ugovor o poklonu; ugovor sa stambenom zajednicom o pretvaranju zajedničkih prostorija u stan ili nadziđivanju; pravnosnažno rešenje o nasleđivanju; ugovor o dugoročnom stambenom kreditu za kupovinu nepokretnosti ili nepokretnosti u izgradnji; pravnosnažnu sudsku presudu; drugu ispravu ili odluku nadležnog organa kojom se dokazuje pravo svojine na nepokretnosti.

Obrazac zahteva može se preuzeti u Uslužnom centru – šalter broj 4 ili putem veb prezentacije grada Leskovca:

ZAHTEV ZA PRIVREMENO PRIKLjUČENjE–STAMBENA ZAJEDNICA

ZAHTEV ZA PRIVREMENO PRIKLjUČENjE–FIZIČKA LICA

Zahtev uz prateću dokumentaciju podnosi se Uslužnom centru – šalter broj 4.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Odeljenju za urbanizam kao i na brojeve telefona 212-774 i 251-964 u vremenu od 10 do 14 časova.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare