Javna rasprava o Nacrtu Statuta grada

LESKOVAC

Nacrt Statuta grada Leskovca našao se danas pred gradjanima na javnoj raspravi. Suština izmena i dopuna ovog dokumenta je njegovo uskladjivanje sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Izmene i dopune Zakona o lojalnoj samoupravi, koji je Narodna skupština usvojila krajem juna, treba da doprinese značajnom unapredjenju postojećeg sistema lokalnih samouprava, posebno u sledećim oblastima.

” Učešće javnosti u radu lokalne samouprave, proširenje delokruga nadležnosti izvršnog organa u gradovima i opštinama, to jest opštinskih i gradskih veća, uredjivanje, funkcionisanje i nadzor nad organima mesne samouprave, odnosno mesnih zajednica, ostvarivanje medjuopštinske saradnje,  odredbi koje regulišu sazivanje Skupštine, obezbedjivanje osnovnih preduslova za uspešno vršenje funkcije odbornika. Izmenama se redefiniše status pomoćnika predsednika opštine i gradonačelnika, zamenika predsednika Skupštine, rad i sastav Saveta za medjunacionalne odnose” , kaže gradski većnik Vladimir Branković, dodajući da su lokalne samouprave, za uskladjivanje svojih statuta sa Zakonom, dobile rok od devet meseci.

Novim zakonskim rešenjima omogućava se efikasnije i kvalitetnije obavljanje poslova u gradovima i opštinama. Zakon uvodi obavezu sprovodjenja postupka javne rasprave za usvajanje najznačajnijih opštih akata, poput Statuta i proširuje krug ovlašćenih predlagača za sprovodjenje javne rasprave na gradjane, koji  mogu da je iniciraju preko jedne trećine odbornika u lokalnoj skupštini.

” Obaveza da se putem internet prezentacije ili na drugi način obavesti javnost da se počelo sa primenom propisa koje donosi  Skupština grada, je od izuzetnog značaja za transparentnost i javnost u radu ovog organa vlasti, jačajući njegovu nadzornu ulogu u primeni propisa.Mišljenja smo i da je odlično rešenje, proizašlo iz dugogodišnje prakse, predloženo po pitanju pokretanja gradjanske inicijative,za koje je, za razliku od ranije, sada potrebno obezbediti  potpise  5 % birača, od ukupnog broja upisanih u birački spisak.

Novina je i institut ”javnih slušanja u radnim telima Skupštine grada”, kojim se podstiče učešće javnosti  u radu lokalne samouprave, a Gradskom veću dodaje se nadležnost da prati realizaciju programa poslovanja i vrši koordinaciju rada javno-komunalnih preduzeća, čiji je osnivač grad, te obaveza da svaka tri meseca o tome izveštava Skupštinu.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare