Državna revizorska institucija i pravilno upravljanje javnim finansijama

BEOGRAD

 Državna revizorska institucija  (DRI) je najviši organ zadužen da
vrši kontrolu trošenja javnih sredstava i upravljanja javnom imovinom.
U našoj zemlji funkcioniše od 2005. godine i nadležna je za državnu
reviziju oko 11.000 direktnih i indirektnih korisnika budžetskih
sredstava i drugih korisnika javnih sredstava. Ili, jednostavnije
rečeno, DRI pomaže državi da mudro upravlja i koristi resurse. Za svoj
rad odgovara Narodnoj skupštini.

Državna revizorska institucija predstavlja jednu od ključnih karika u
sistemu finansisjke odgovornosti u državi, jer brine da se javnim
sredstvima i imovinom upravlja na finansijski stabilan način i u
skladu sa odlukama i namerama Narodne skupštine, kaže dr Duško
Pejović, predsednik Državne revizorske institucije.

 Ono što je važno naglasiti jeste da je Državna revizorska institucija
 ključna ili jedna od ključnih karika u oblasti utvrđivanja kako se
javna sredstva troše i kakva je odgovornost odgovornih lica koja su
zadužena za te aktivnosti od planiranja, preko izvršenja do
izveštavanja.

Ono što je važno napomenuti jeste da je značaj Državne
revizorske institucije u tome što sve zainteresovane strane obaveštava
o svom radu prvenstveno Narodnu skupštinu, koja ju je osnovala i kojoj
polažemo račune, odnosno dostavljamo izveštaj o svom radu.

Isto tako Vladi i svim subjektima revizije, medijima, nevladinim organizacijama, akademskoj zajednici i građanima tako da i građani imaju i mogu imati koristi od rada Državne revizorske institucije na način što kroz
izveštaje mogu doći do jasnih, objektivnih, istinitih informacija o
tome kako subjekti za koje su zainteresovani, koji im pružaju određene
usluge, upravljaju javnim sredstvima i kakvu uslugu daju građanima i
kakva je cena te usluge, da li je ona, ta cena, utvrđena u skladu sa
važećim propisima ili  ne, i tako dalje.

Državni revizor Duško Pejović kaže da je poslednjih godina DRI doživela značajne promene i unapredila kvalitet svog rada.

Posebna pažnja je posvećena javnosti
rada i objavljivanju izveštaja i drugih dokumenata koji su nastali u
procesu revizije. Prema njegovim rečima, na sajtu DRI se, pored
informacija o sprovedenim revizijama, utvrđenim nepravilnostima i
podnetim prijavama, mogu pronaći i izveštaji o tome šta su subjekti
revizije preduzeli da otklone uočene nepravilnosti, izveštaji DRI u
kojima se ocenjuju preduzete mere, kao i Registar preporuka.

“Sada kada ima Registar on na jednom mestu čita u kakvom je stanju
preporuka, odnosno u kakvom je statusu preporuka i može odmah da se
uveri, npr. ako smo dali preporuku da se plate ne smanje nego da se
obračun plata uskladi u odnosu na propise, građanin će da zna da li je
to usklađeno, a čitaće šta je subjekt napisao. Dakle sve što je
proizvod Državne revizorske institucije to je na sajtu. I na taj način
smo prišli i građanima i brzini upoznavanja sa istinitom i objektivnom
informacijom.

Nalazi, zaključci i preporuke iz izveštaja o reviziji su dragoceni
podsticaj ne samo za otklanjanje otkrivenih nepravilnosti i
nesvrsishodnosti, već i za unapređenja planiranja i izvršenja budžeta,
a posebno unapređenje rada i sistema javne uprave u celini.

 Mi cenimo da Državna revizorska institucija svojim radom, svojim
izveštavanjem može bitno i značajno uticati na javnu upravu, može
podsticati njeno unapređivanje, poboljšanje, efikasnost u njenom radu
prvo time što kad sprovodimo reviziju utvrđujemo nepravilnosti i
nesvrsishodnosti i dajemo obavezu, dakle zakonodavac je dao obavezu da
se to otkloni, a mi dajemo preporuku da se to zaista i izvrši”, rekao je Pejović.

Pravilno upravljanje javnim finansijama je od velikog značaja i za
proces evropskih integracija i povezano je sa većim brojem
pregovaračkih poglavlja. Evropska unija pomaže DRI kako bi ova važna
institucija unapredila svoj rad i kako bi se Srbija približila
evropskim standardima u ovoj oblasti. Do sada je EU podržala rad DRI
sa preko 1.7 miliona  evra, a planiraju se projekti i u narednom
periodu.  Podsećamo da je ovo deo reforme javne uprave u Srbiji koje
je podržan od strane Evropske unije.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare