Dokle se stiglo u otklanjanju posledica nedavnih poplava

LESKOVAC

Pre desetak dana zbog obilnih padavina došlo je do poplava i bujičnih voda na teritoriji Leskovca, tačnije na teritoriji mesnih zajednica Pečenjevce, Čekmin, Lipovica, Podrimce, Dušanovo, Belanovce i Karađorđevac. Štab za vanredne situacije grada Leskovca je u ovim mestima proglasio vanrednu situaciju, te su subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje u saradnji sa Gradskom upravom grada Leskovca, Odeljenjem za opštu upravu i zajedničke poslove, postupili po naredbi Štaba i započeli sanaciju štete na poplavljenom području i sprovođenje mera civilne zaštite u cilju zaštite i spasavanja građana, materijalnih, kulturnih i drugih dobara. Formirane su Komisija za procenu štete na stambenim, pomoćnim i privrednim objektima i infrastrukturi i Komisija za procenu štete na poljoprivrednom zemljištu, poljoprivrednim kulturama, mehanizaciji i opremi za rad i na stočnom fondu. Obe komisije aktivno rade na terenu, a svoj izveštaj sa zapisnikom o pričinjenoj šteti podneće Gradskom veću grada Leskovca.

Iz lokalne samouprave kažu da je teritorija Pečenjevca bila najugroženija. Voda je ušla u preko stotinak domaćinstava koja se nalaze pored toka Šaranice, pa se radilo na ispumpavanju vode iz stambenih, pomoćnih objekata i dvorišta, kao i bunara od strane mesne zajednice i Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove, zaposlenih koji rade na poslovima civilne zaštite. Dezinfekciju bunara, objekata i dvorišta vršio je Zavod za javno zdravlje Leskovac. JKP Vodovod i JKP Grdelica cisternama svakodnevno dovoze vodu za piće. JKP Komunalac i JKP Grdelica su radili na čišćenju ulica od mulja i pranju ulica, dok je PVV iznosio kabasti otpad. Angažovana je i mehanizacija privatnih firmi, subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, na čišćenju i utezanju bedema na Šaranici i produbljivanju korita, u saradnji sa Odeljenjem za privredu i poljoprivredu. Izvršeno je i suzbijanje komaraca koji su se pojavili nakon poplavnog talasa zamagljivanjem. Saniran je i atarski put uz bedem Šaranice. Rađeno je izmuljavanje bunara, pri čemu je Grad Leskovac, po hitnom postupku nabavio dve potapajuće muljne pumpe za ove namene. Prilikom ispumpavanja vode korišćene su četiri pumpe za ispumpavanje vode, kao i oprema Ministarstva unutrašnjih poslova Sektora za vanredne situacije u Leskovcu. Takođe, na terenu su i sušilice vlage, koje pomažu da se poplavljene prostorije brže osuše. U Pečenjevcu je saniran i prilaz Romskom groblju.

U Lipovici je JKP Komunalac očistio kanal kroz selo, a za meštane je obezbeđena cisterna sa vodom za piće, dok je u Čekminu urađena sanacija puta.

U Karađorđevcu, Dušanovu, Podrimcu i Belanovcu se radilo na čišćenju kanala i putnih jarkova, kao i sanaciji propusta. Ovi radovi su još uvek u toku.

Radi sprečavanja plavljenja naseljenog mesta Priboj radilo se na uređenju kanala, propusta i bedema kroz ovo mesto. Ovim je rešena poslednja problematična tačka koja je godinama unazad pravila probleme kad naiđu velike padavine.

Posledice bujičnih voda sanirane se i u Kukulovcu, gde je uređen deo kanala i putnog jarka kroz selo i vršila se sanacija i ugradnja propusta na četiri lokacije.

Inače, u junu mesecu poplavnim talasom bilo je pogođeno i selo Vlase. Tamo je pročišćen kanal kroz selo i ispumpavana je voda iz dvorišta i pojedinih stambenih objekata, obavljeno je pranje ulica, a za stanovništvo je bila obezbeđena cisterna sa zdravom pijaćom vodom. Izvršena je i dezinfekcija poplavljenih površina u ovom mestu.

Očišćen je i deo putnih jarkova u Gornjem Trnjanu. Na teritoriji mesne zajednice Moše Pijade, kao i u Bobištu i Vučju, čišćeni su ulični slivnici od nagomilanog mulja i peska, koji su se pojavili usled obilnih padavina na maloj površini.

Grad Leskovac upućuje ovim putem javnu zahvalnost svima na pomoći i razumevanju u ovim teškim situacijama, posebno meštanima, Savetima mesnih zajednica, Ministarstvu unutrašnjih poslova – Sektoru za vanredne situacije i zaposlenima koji se bave poslovima civilne zaštite u Gradskoj upravi grada Leskovca, kao i subjektima od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje. (kraj)IS/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare