DEŠUTRIN BERŠ TARI REGIONALNO INFORMATIVNO AGENCIJA JUGpress


LESKOVAC

Regionalno informativno agencija JUGpress markirini dešutrin berš sar postojini hem sar ćerela buti.
Ano akala dešutrin berš JUGpress zorardja te dživdinel hem te buljari i buti iako inele ikaldo ko sa vrste pritisci.

Adala pritisci kulmirinena taro dive ko dive, često i on ko jek dikhibana dičona ali značajno utičinena ko, anglal, ekonomsko dživdipe i redakcija.

Neretko kad i ko pučiba pravde, finansijska i pritisci aver vrsta,zbog i šukar hem profesionalno uredjivačko politika koja vastejalegaripesa princip da i o činjenice svinta i da i buti taro medije i te oven ko jekhutnipe ani buti za ko javnost.
Sar te phena, palo dešutrito berš, kova markirinaja bučarne hem maripnasere, bičalaja lafi,”ko ka dživdinel, ka vačeri”. 
JUGpres i majangluni agencija koja i avrijal taro Beograd sa i namera te ćerel buti  sa regionalna teme.
JUGpress  (www.jugpress.com), kasoro bešipasoro ćher i ki Leskovca pratini sa so ćerelape ko Jug Srbije(sa anglal o akcenat ko Bujanovac, Preševo hem Medvedja) ko Kosovo hem Metohija, severozapadno Makedonija, ali i ko buljardo region.
JUGpress isile jasno uredjivačko politika koja dichola ko poštovanjesa o profesionalno hem etičko standard, tačno, proverime hem šukar informacijehem bitabloidno žurnalizmo.
JUGpress ikali o tekstija ki srpsko, albansko, romani hem bugarsko čhib.
Agencija JUGpress najanglal lelja te sikaji ko plo sajt i tvsnimci kad adava niko na ćerdja buti, ni e maškarutne mediji a anglal taromedija ani Srbija andja i servis ki albansko čhib.
Sadržaja taro JUGpress koristinena i o maškarutne medije ani Srbije, taro Kosovo,bivša Jugoslovenska republike hem o phuvja ano region.
Član i taro Lokal pres hem Asocijacija onljan medije hem lela o nadležnosttaro Savet za ki štampa.

Dešutrin berš JUGpress adjićeri sa multimedijalno konceptitaro agencijska produkcije, kola, zalo klasična informativna servisijaašunipe, ramosarde, tonsko, foto hem televizijsko, lela i internet televizija web TV JUGpress

Baro drom taro dešutrin berš ano uslovija koleja egzistirini i žurnalistika ani Srbijanakhadjam vazdime šereja i ko pre, vazdime so ćerdjam o drom koleja numero, na samo lokalno mediji, djeljam i djaja.

Najanglal injam vazdime ki saradnja koja isiamen sa baro numeromediji ano region kola izvestinena ko različita čhiba.
Osnivači taro JUGprese i NVO Targeti za ki demokratrija hem buljariba ko Jug Srbije.

Redakcija JUGpressa  

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare