Da li Gradsko veće dobija veće nadležnosti od Skupštine grada?

LESKOVAC

Aleksandra Pavlović, članica Gradskog veća obrazložila je Skupštini Grada Leskovca predlog Odluke o Gradskom veću Grada Leskovca. Ona je rekla da je predložena odluka koncipirana u devet poglavlja: Osnovne odredbe; nadležnost; organizacija, način rada i odlučivanja; odnos Gradskog veća prema Skupštini Grada i Gradskoj upravi; radna tela GV; Akti GV i njegovih radnih trela; obavljanje stručnih i dužnih poslova za potrebe GV; javnost rada; prelazne i završne odredbe.

„Ukoliko se analizira sa dosadašnjom važećom odlukom o GV i odredbama koje su sadržane u predlogu Odluke svakako se može preimetiti da postoje odredbe koje su zadržane u novoj odluci. To su odredbe koje se odnose na organizaciju i sastav GV, a to je da ga čine gradonačelnik kao predsednik GV, zamenik i 11 članova GV. Članove bira skupština na period od četiri godine i da se biraju tajnim glasanjem. U predlogu odluke konkretizovaniji su resori, odnosno oblasti za koje članovi GV mogu biti zaduženi, s tim što gradonačelnik može članove GV može zadužiti za obavljanje određenih poslova i zadataka izvan oblasti za koju su zaduženi. Regulsan je i odnos GV prema Skupštini Grada Leskovca i Gradskoj upravi, gde se propisuje da GV ostvaruje stalnu saradnju sa njima, ako i da se odnos sa Gradskom upravom zasniva na pravima i dužnostima koje su utvrđene zakonom, statutom i odlikama skupštine grada, kao i drugim aktima. Razređenija su i radna tela GV, gde razlikujemo stalna i povremena radna tela. Povremena se osnivanju radi obavljanja određenog zadatka i to su tzv. ad-hok komisije čiji mandat traje dok traje obavljanje tog zadatka. Što se javnosti u radu tiče, GV obaveštava javnost o svom radu davanjem informacija asredstvima javnog informisanja, održavanjem konferencija za medije, objavljivanjem informacija putem interneta i stvaranjem drugih uslova za upoznavanje građana sa radom i donetim aktima GV. Posebnom odlukom GV će odrediti koji se podaci i materijali moraju čuvati kao tajna, odnosno koji se podaci i materijali mogu objaviti ili na drugi način staviti na raspolaganje javnosti po isteku određenog roka.“

Za diskusiju se javio Živojin Stefanović (SPS) i pohvalio izlaganje članice Gradskog veća, rekavši da je posle dužeg vremena čuo jedno korektno izlaganje nekog predloga odluke.

„Odluka kao odluka nije sporna, ali sporno je nešto drugo. U preambuli ste morali da stavite i neke druge zakone na osnovu kojih ste dali veća ovlašćenja Gradskom veću. Ovakva ovlašćenja Gradskom veću se kose sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, gde se kaže da GV ima osam nadležnosti. Naš statut je dao 39 ovlašćenja što je prepisano iz Statuta Grada Leskovca. To su neke nadležnosti koje poprima Vlada Republike Srbije, ali Vlada je organ koji vlada, a Gradska veća su definisana kao izvršni organ skupštine. Neka GV sve ovo prihvati, ali će sutradan, kada bude preispitivanja nadležnih delatnosti ono biti odgovorno, a moglo je da sakrije svoju odgovornost preko odluka skupštine. Ovako se po mnogim pitanjima dezavuiše i Skupština Srbije. Nespojivo je da GV dobije nadležnosti da upravlja i raspolaže javnom svojinom. Da upravlja je još i u redu, ali ne i da raspolaže javnom svojinom. Ovakve nadležnosti GV dezavuišu rad skupštine, što nije dobro. Skupština može da prenese svoja ovlašćenja nekom drugom, ali mi to nismo uradili niti to radimo na ovaj način. Ovim se daju prevelika ovlašćenja, a samim tim i GV preuzima veliku obavezu. Iz mog iskustva govorim, odgovarao sam za neke stvari za koje nisam trebao, nego je to skupština trebala da radi, a ja sam imao nekoliko krivičnih prijava od kojih sam se jedva izvukao.“

Dejan Đorđević (Za Leskovac ZAJEDNO) podseća da je ranije kritikovao rad članova GV, jer je pred odbornike dolazio matereijal sa tehničkim i drugim greškama, a koji je prethodno odobren sa njihove strane. On je rekao da bi bilo lepo da sednicima prisustvuju članovi GV kada su na dnevnom redu izveštaji preduzeća iz oblasti za koje su oni zaduženi, pa da i njih možemo da pitamo da nam pojasne određene stvari.“

Nebojša Cakić (Za Leskovac ZAJEDNO) kaže da je očigledna želja za vlašću.

„Meni smeta to što me sretnu građani i pitaju za pojedine odluke GV, a mi odbornici nemamo pojma o tome šta i kako Gradsko veće odlučuje, niti imamo pravo da bilo šta kažemo o tome. Mislim da oni odlučuju o većini budžeta, da ova skupština služi kao protočni bojler da te odluke budu što kraće, manje i nebitnije. Takva količina vlasti obično dovodi do loših stvari, jer se o mnogim stvarima odlučuje u uskom krugu ljudi, a odbornici nemaju pojam niti mogu da učestvuju u tome. Većina materijala sa GV i ne dođe do skupštine… Posledica toga je da je recimo GV davalo novac ljubiteljia BMV-a koji imaju skup u Leskovcu. Ili je donelo odluku da čovek koji je dvaput osuđivan za nasilje u porodici dobije novac za zaštitu te iste porodice. Ili, koliko sam samo puta ovde čitao imena klubova koji su dobijali novac, a imaju sramotne nazive i govore da u suštini u svom nazivu imaju nasilje i koji su dobijali novac i dandanas ga dobijaju. O tome ništa nismo znali niti smo imali uticaj na to. Mislim da svaki većnik ima svoje zaduženje. Dakle, imamo 11 većnika, imamo 11 oblasti i nije slučajno to neko napisao. Kao što imate ministre, sada imamo lokalne ministre koji treba da na neki način i odgovaraju pred skupštinom i građanima za ono što rade, ako dolazi neki akt iz njihovog resora. Ovako mi u ovom trenutku imamo većnike gde niko za ništa nije odgovoran, ne zna se ko zna šta radi. Zato i predlažem da se u članu 4. napiše umesto „mogu biti zaduženi“ napiše „biće zaduženi“, kako bi svako od većnika bio zadužen za neku oblast. Tako bi se i usmeravali da pri izboru gradskih većnika svaki od njih ima adekvatnu spremu, kako bi mogli da rade odgovarajući posao. Da nam se ne dogodi da imamo pet pravnika, a ni jednog građevinskog inženjera, ili imamo lekare, a nemamo neku drugu struku… GV mora da bude dužno i da redovno izveštava skupštinu o svom radu. Za ovih 6-7 godina koliko sam ja ovde, mi nemamo pravo ni da znamo šta su odlučivali, jer nisu podneli izveštaj, a to su dužni po zakonu. Ne moraju na svakoj sednici da podnose izveštaj, ali mogu kvartalno, kao što rade i javna preduzeća.“

Gradonačelnik Goran Cvetanović naglašava da se ovom odlukom unapređuje funkcionisanje Gradskog veća, radnih tela, a ovom odlukom izmenjuju se oblasti za koje članovi GV mogu biti zaduženi i to oblast finansije i budžeta; planiranja, izgradnje i vanrednih situacija; privrede i investicija; omladine i sporta; zdravstva; turizma i kulture; obrazovanja, ekologije i zaštite životne sredine; komunalnih delatnosti; socijalne zaštite i brige o porodici i deci; poljoprivrede i ruralnog razvoja.

„Da li mi dostavljamo izveštaj? Sve sednice Gradskog veća, za razliku od nekih drugih lokalnih samouprava, su potpuno javne, uvek u prisustvu novinara, objavljuju se na internet stranicama grada i svako može da ima uvid u rad GV. U okviru godišnjeg izveštaja Gradske uprave nalazi se kompletan izveštaj kabineta gradonačelnika, kao i izveštaj Gradskog veća. To što mi imamo pripremne sastanke i gde sve usaglasimo pre toga, pa to ide mnogo brže i efikasnije, pa to je valjda prednost i veća predanost nego što neki smatraju da treba da se dođe na GV i tu da se raspravlja. Priprema, organizacija i mnogo više energije i rada da bi rad GV bio efikasan kao što je naš.“

DOKTORSKE ALUZIJE

Cvetanović je rekao i da ga raduje što sve odluke Gradskog veća pripremaju timovi iz lokalne samouprave.

„Tu se sve vreme dogovaramo. Pravimo mi i greške i spremni smo da ih priznamo i ispravimo. Činjenica je i da niko od članova Gradskog veća, odbornika niti šefa odborničkih grupa SNS-a i SPS-a ne idu u Ameriku po svoje mišljenje, za razliku od nekih drugih koji se danas nalaze u Americi, koji su otišli kao predstavnici grupe građana da se konsultuju. Ne znam šta grupa građana može da radi u Americi, osim da dobije instrukcije i da dobije u kom pravcu da deluje. Ali, neka im je to na čast.“

U replici Nebojša Cakić je pojasnio da to na šta gradonačelnik aludira je u stvari gospodin koji je otišao na kongres lekara po pozivu.

„Mi vredimo u poslovima u kojima se bavimo. Ovde je jednom rečeno da imate doktore koji znaju da leče ljude i one koji ne znaju da leče ljude. On je od onih koji znaju da leče ljude i on je od onih koji je pozivan na sve kongrese i na koje ne ide sa fanfarama, nego da radi. Građani to znaju i kod njega idu da se leče. Ali to vi doktori raspravite među sobom. A vi ste govorili i u delu koji je moja struka, a to je pravo. Vi ste pola doktor, a niste doktor, pola pravnik, a niste pravnik, vi ste političar, ali nemate svoju struku. Kad govorite o mojoj struci, a ona je pravna, moram da vam kažem da grešite i to su trebali da vam kažu kada su vas pripremali šta da kažete. A pripremali su vas, jer su vam referisali sve što sam na pripremnim sastancima pričao i dali vam da mi odgovorite, ali su vam dali da loše odgovorite. Vi kao gradonačelnik i Gradsko veće naređujete Gradskoj upravi, vi birate načelnika i ono što tu piše su vaše popmoćne službe koje rade pomoćne poslove za vas. Izveštaj Gradskog veća je ono što vi treba da date nama.“

Cakić je dodao i da GV mora da podnese izveštaj skupštini, jer je skupština „starija“, a tako je i zakonom propisano, da su zakonodavni organi iznad izvršnih.

Cvetanović je ponovo došao za govornicu i rekao da je u poslednjih 25 godina bio na funkcijama ministra, poslanika, predsednika skupštine, gradonačelnika…

„To su bile prve pozicije, ne ono zamenik, pomoćnik… Za pet godina koliko sam se bavio medicinom niko ne može prstom da pokaže na mene i kaže da je pogrešno lečen, da je dobio pogrešnu terapiju i da je jedan jedini dinar, marku ili evro dao meni. Za razliku od nekih drugih koji itekako uzimaju lovu za magnentu rezonancu, skenere, preglede, kućna lečenja, sto evrića, dvesta evrića, itd… Velika razlika… Trenutno ima tri doktora nauka u bolnici, ja sam jedan od njih. Pre sedam godina su me zvali na Floridu da prezentujem svoj rad kao najčitaniji.“

Dragan Savić (samostalni odbornik) kaže da nije rečena suština, a to je da ovom odlukom odbornici idu na tribine, a ne na teren.

„Preuzimate u ogromnom broju slučajeva ingerenciju odbornika. Mislim da ste prenaglili u svemu ovome i svodite nas na neme posmatrače. Vi donosite apsolutno sve i možete da radite šta hoćete, a da se mi uopšte ne pitamo. Ovo je retka praksa sa ovakvim nadležnostima. Ovde vi upravljate nepokretnostima, a recimo u Novom Sadu ili Nišu to radi skupština.“ (kraj) IS/SA

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare