U prvoj polovini aprila lasotinčani počeli da se banjaju u vlasinu

BEOGRAD
(P)

U protekloj 2023. godini „Milenijum osiguranje“ a.d.o. ostvarilo je snažan rast i značajne
poslovne rezultate, te se uz najviše standarde u poslovima neživotnog osiguranja, svrstalo u
sam vrh osiguravajućih društava po kvalitetu usluge, stabilnosti poslovanja i poverenju klijenata.
Premija osiguranja, kao mera obima poslovanja, odnosno prihoda iz poslova osiguranja, je u 2023.

godini uvećana za gotovo 20% i iznosi 5,1 milijardu dinara. Takav rast premije je
nastavak trenda iz višegodišnjeg perioda. Primera radi, premija osiguranja u prošloj godini je
gotovo dvostruko viša nego u 2015. godini, kada je iznosila 2,5 milijardi dinara.
To je bilo moguće zahvaljujući stalnom unapređenju kvaliteta poslovanja, stručnom
menadžmentu, posvećenim zaposlenima sa kojima se stalno radilo na poboljšanju njihovih
znanja i partnerima čija je saradnja bila nezamenljiva. Prošle godine timu „Milenijum osiguranja“
priključila se i Mirjana Garapić Zakany, kao član Izvršnog odbora.
Ljubiša Veljković, predsednik Izvršnog odbora „Milenijum osiguranja“ ponosan je na rast i
napredak koji je kompanija postigla za osam godina koliko se nalazi na njenom čelu.
„Za to vreme „Milenijum osiguranje“ postiglo je značajno unapređenje u pogledu organizacije
kompanije i ključnih funkcija, te ostvarilo izuzetne pokazatelje poslovanja, kao što su
adekvatnost kapitala, garantni kapital, pokrivenost rezervi, između ostalog, a koji su svi daleko
iznad proseka tržišta na kom poslujemo. Ažurnost u rešavanju šteta je veća od 97%, čime se
naša kompanija svrstala u sam vrh među konkurentima. Sektor osiguranja kao jedan od
najdinamičnijih i složenih segmenata privrede u stalnoj je potrebi da se menja, prilagođava se
najnovijim trendovima i upravo je to jedan od glavnih kvaliteta „Milenijum osiguranja“, biti stalno
u pokretu kako bi bili uvek korak ispred i konkurencije, ali i želja najzahtevnijih klijenata. U tome
će „Milenijum osiguranje“ i u budućnosti biti prepoznatljivo. Da budemo uvek korak ispred drugih
u kvalitetu usluge“, ističe Veljković.
A rezultati „Milenijum osiguranja“ u prošloj i za proteklih osam godina dovoljno govore sami za
sebe.
 Pokazatelj adekvatnosti kapitala meren odnosom garantne rezerve i zahtevane margine
solventnosti je 316%, što je daleko iznad proseka tržišta neživotnih osiguranja od oko 215%,
prema poslednjim podacima NBS. Ovo je važan pokazatelj, koji meri odnos sredstva koja su
garancija solventnosti (garantna rezerva) u odnosu na sredstva koja su zahtevana zakonom
(margina solventnosti). Drugim rečima, prema finansijskim izveštajima naše kompanije za 2023.
godinu, „Milenijum osiguranje“ raspolaže sa 1,7 milijardi dinara više sredstava od onih koji su
zakonom propisana kao garancija solventnosti
 Garantni kapital Društva iznosi 2,5 milijardi dinara i za 2,1 milijardi dinara je viši od iznosa
osnovnog kapitala propisanog zakonom.


   Premija osiguranja beleži kontinuiran rast i u 2023. godini iznosila je 5,1 milijardi dinara, što je
  gotovo dvostruko više nego u 2015. godini, kada je iznosila 2,5 milijardi dinara.
   Ostvaren je značajan rast bilansne aktive. U periodu 2015. – 2023. godine, Društvo je povećalo
  vrednost aktive za 5,7 milijardi dinara, odnosno 166%. Sa 3,4 milijarde dinara u 2015. godini na
  9,1 milijardu dinara u 2023. godini.
   Neto kombinovani racio Društva je 94%, koji na ukupnom nivou poslovanja pokazuje adekvatan
  odnos naknada iz osiguranja i troškova i premije osiguranja.
   Ažurnost u rešavanju, odnosno obradi i isplati odštetnih zahteva je 97,1% i po tom pokazatelju
  „Milenijum osiguranje“ je među vodećim kompanijama na domaćem tržištu.
   Tehničke rezerve obračunate po metodi najbolje procene u skladu sa zakonom beleže rast za
  2,8 milijardi dinara, odnosno 109% u periodu 2015. – 2023. godine. Sa 2,5 milijardi dinara u 2015. na 5,3 milijardi dinara u 2023. godini, što je najbolji pokazatelj da „Milenijum osiguranje“
  na prvo mesto stavlja zaštitu svojih klijenata.
   Sa rastom i razvojem portfelja neživotnih osiguranja, uz povoljan kombinovani racio na nivou
  Društva, raste pokrivenost tehničkih rezervi, sa 100,5% u 2015. na 142,2% u 2023. godini, što
  je važan pokazatelj finansijske stabilnosti kompanije. Tehničke rezerve su u celosti pokrivene
  oblicima propisanim za pokriće tehničkih rezervi, uz dominantno učešće obveznica koje je
  izdala Republika Srbija.
  Svi ovi podaci ilustruju snažan rast i visok kvalitet usluga koje pruža „Milenijum osiguranje“, uz
  tradiciju poslovanja dužu od tri decenije siguran su znak da će „Milenijum osiguranje“ i u
  budućnosti biti važan element na tržištu neživotnog osiguranja u Republici Srbiji.

   Prati
   Obavesti me o
   guest

   0 Komentara
   Inline Feedbacks
   Prikaži sve komentare