Poštovanje Kodeksa novinara važno

BEOGRAD Savet za štampu predstavio je danas istraživanje o internom etičkom kodeksu u medijima i podaci pokazuju da 54,2 odsto ispitanika pozitivno odgovara da medij u kojem rade ima kapacitet da sam izradi takav dokument, … Nastavi čitati Poštovanje Kodeksa novinara važno