U lokalnoj samoupravi smanjuje se broj zaposlenih za tri

LESKOVAC

Usvojenim predlogom akta o makismalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samourave grada Leskovca za 2015. godinu predivđeno je smanjenje upošljenika za tri.

Skupština grada februara 2016. godine donela je odluku o maksimalnom broju zaposlnih na nedoređeno vreme u sisemu lokalne samouprave grada Leskovca za 2015. godinu. Ovom odlukom utvrđen je maksimalan broj upošljenih koji je u to vreme iznosio 2.234, dok je uredbom Vlade utvrđeno ograničenje koje bilo 2.246 upošljenih. U to vreme usvojena je odluka koja je predviđala 12 upošljenika manje u odnosu na ono što je Vlada omogućila. U međuvremenu, Zakonom o budžetskom sistemu predviđeno je da su indirektni korisnici budžetskih sredstava pravosudni organi, budžetski fondovi, mesne zajednice i ustanove osnovane od strane Vlade ili lokalne vlasti, nad kojima osnivač vrši zakonom utvrđena prava upravljanja i finansiranja. Dakle, Zakonom o budžetskom sistemu nisu predviđene agencije i javna preduzeća kao indikertni korisnici budžetskih sredstava, rekao je većnik Olirem Antanasijević.

 

U skladu sa ovim JP SRC „Dubočica“ izvršilo je preregistraciju u ustanovu, dok je JP „Direkcija za urbanizam i izgradnju“ izvršila reogranizaciju u JP „Urbanizam i izgradnja Leskovac“. Agencija za lokalni ekonomski razvoj na dalje ne može biti indirektni korisnik budžetkih sredstva. Zbog svega toga pristupilo se izmeni dopune Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme. Odluka predviđa broj upošljenih od 2.231, što je za tri upošljenika manje nego u prošloj odluci. Novih zapošljavanje neće biti, niti se zahtevaju nova budžetska sredstava za finanisranje novih radnih mesta, zaključio je Anastasijević.

Na ovoj sednci usvojen je i predlog ugovora o uređenju međusobnih prava i obaveza JKP „Vodovod“ Leskovac, i to ugovora o održavanju uličnih slivnika na teritoriji grada Leskovca, javnih česmi, i ugovor o održavanju podrvožnjaka za 2017. godinu. Vrednost ugovora je 3 miliona 200 hiljada dinara, i ugovorom se definiše način održavanja uličnih slivnika, u cilju njihovog korišćenja, čuvanja i održavanja i unapređenja. Naplatu će vršiti JP „Urbanizam i izgradnja“, a ovim ugovorom regulisana je naknada za izvršenje usluga, obaveze investitora, obaveze izvođača radova i rešavanje nesuglasica. Sastavni deo ugovora je i operativni plan u održavanju uličnih slivnika na teritoriji grada Leskovca za 2017. godinu, kao i operativni plan održavanja javnih česmi i fontana na teritorij grada Leskovca i naseljenog mesta Vučje. Vrednost ugovora je 2 miliona dinara. Usvojen je i ugovor sa operativnim planom o održavanju podvožnjaka u Leskovcu za 2017. godini čija je vrednost milion dinara, obrazložio je ovu tačku zamenik direktora u JKP „Vodovod“ Staniša Ristić.

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare