Stigo i treći odgovor

LESKOVAC Odgovor na Vaš tekst Nadamo se da ćete ga objaviti u celosti i bez Vaših komentara, a u skladu sa zakonom o informisanju i medijima i  čl 97Odgovor, odnosno ispravka objavljuje se bez izmena, … Nastavi čitati Stigo i treći odgovor