Da li znate šta znači termin "akušersko nasilje"?

Da li znate šta znači termin "akušersko nasilje"?

Da li poznajete neku ženu koja je bila žrtva akušerskog nasilja?

Da li su lekar/lekarka koji su izveli ovu vrstu nasilja odgovarajuće kažnjeni u tom slučaju/slučajevima za koje znate?

Šta je rešenje za ovu vrstu nasilja?

Pol

Hvala na izdvojenom vremenu. Ukoliko želite da dodate još nešto, to možete uraditi ovde: