Anketa

Vase misljenje nam je vazno

Da li ste pratili sadržaje u rubrici ili na društvenim mrežama sa hashtagom "Na zahtev čitalaca"?

Da li ste primetili u poslednjih šest meseci povećan broj tekstova i ostalih medijskih sadržaja koji se bave temama koje se direktnije tiču Vas, građana?

Kako ste pristupali našim medijskim sadržajima?

Šta predlažete da preduzmemo u budućnosti?