O davanju saglasnosti za ustupanje ugovora opširnije

LESKOVAC Najobimniju raspravu izazavao je predlog Odluke o davanju saglasnosti privrednom društvu „Metroparkingu“ doo Beograd za ustupanje ugovora o obavljanju komunalne delatnosti održavanja javnih prostora za parkiranje i rešenje stacioniranog saobraćaja na teritoriji Grada Leskovca … Nastavi čitati O davanju saglasnosti za ustupanje ugovora opširnije