Nasilje u školama (1): Neki oblici devijantnog ponašanja

LESKOVAC-BEOGRAD Devijacije su jedan od bitnih obeležja svakog društva, te su stoga interesante za sociološko proučavanje. One se javljaju u mnoštvo oblika, a sama definicija ovog termina u sociologiji jeste: svaka pojava koja se po … Nastavi čitati Nasilje u školama (1): Neki oblici devijantnog ponašanja