Anketa o trošenju budžeta

Učestvuje u anketi Regionalne informativne agencije JUGpress jer nam je važno vaše mišljenje. Odgovori u ovoj anketi ,koja je anonimna, biće korišćeni za pisanje teksta koji će biti objavljen na sajtu Regionalne informative agencije JUGpress