За какво ще се харчат парите от бюджета в община Босилеград

БОСИЛЕГРАД

Общите приходи на бюджета на община Босилеград за 2023 г. се оценяват на 762 415 943 динара. От тази сума текущите приходи на бюджетните фондове възлизат на 687 644 565 динара, като най-голям приход ще донесат трансфери от други нива на управление – 401 476 594 динара. Подоходният данък на гражданите ще донесе 91 917 000, а данъкът върху имуществото – 23 600 000, докато местните комунални такси и данъци се очаква да донесат 46,6 милиона. По-големи приходи ще бъдат генерирани и от лизинг, тоест от отдаване под наем сбствени недвижими имоти и движими вещи в съответствие със закона, в размер на по-малко от 83 милиона динара. Има и приходи от общински такси 37,8 млн. Собствените приходи допринасят с 2 138 361 динара и даренията с 3 341 520 динара. Неизразходваните средства от по-ранни периоди възлизат на 69 291 497 динара.

Общите разходи и разноски възлизат на 762 415 943 динара. Най-голямата разходна позиция са текущите разходи, 615 959 936 динара, от които 128 581 199 динара отиват за служители и 104 690 569 динара за добавки към заплатите и доходи на служителите. 184 818 436 динара са планирани за  стоки и услуги, където, наред с други неща, 85,6 милиона са разпределени за специализирани услуги, 46,2 милиона за договорни услуги и 31,1 милиона за фиксирани разходи. 19,3 млн. са предвидени за субсидии на публични нефинансови предприятия и организации. 124 милиона са предвидени за трансфери към други нива на управление, а почти 50 милиона за социална защита от бюджета. 66,7 милиона динара са предназначени за безвъзмездни средства за неправителствени организации, а 23,9 милиона динара са заделени за резервни фондове.

Що се отнася до разходния план по програми, най-много пари ще отидат за социална и детска закрила, 219 217 647 динара, 128 249 216 динара за местно самоуправление и 102 422 018 динара за пътна инфраструктура. Ще има средства за развитие на културата (48 милиона) и спорта и младежта (45,8 милиона), а 4,2 милиона ще бъдат инвестирани в развитието на туризма. За комунални дейности са предвидени 40,6 млн., а за опазване на околната среда – 32,8 млн. 37.4 е предвидено за предучилищно образование, начално образование 24,8 и средно образование 6,1 милиона динара.

Кои са капиталните проекти на Босилеград?

Сред планираните капиталови проекти в плана е “Реконструкция на фасадата, инсталиране на вентилационна система с рекуперация и подмяна на съществуващите лампи с LED лампи на сградата на община Босилеград”, за която са предназначени 9,2 милиона динара. За преустройство на сградата на бившата Ветеринарна станция в социално заведение за настаняване на стари, немощни, социални, семейни, сексуални и други , както и за уязвими лица в Босилеград се отпускат 54,2 милиона динара. Благоустрояването на централната част на Босилеград ще струва 9,6 млн.

Планирани са и многогодишни проекти, така че хиляди динара ще бъдат дадени за изграждането на градския басейн в рамките на аквапарка, но този проект ще бъде финансиран през 2024 г. (50 милиона) и 2025 г. (68,7 милиона). Подобно е и с изграждането на дъждовна канализация и реконструкцията на фекална канализация в централната част на Босилеград, 10 000 през 2023 г., 31,3 през 2024 г. и 47 млн. през 2025 г. и с изграждането на фекални канализационни колектори (20 000 през 2023 г., 12 . 3 през 2024 г. и 21,1 милиона през 2025 г.).

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare