putlocker movies

film izle www.kalitetv.info

OEBS: Policajci iz Kosovske policije da promovišu rodnu ravnopravnost

PRIZREN

Dvodnevna diskusija za okruglim stolom u organizaciji Misije OEBS-a na Kosovu o ulozi viših policijskih službenika-muškaraca u promovisanju rodne ravnopravnosti  održana je  u Prevalcu, u opštini Prizren.

 

Okrugli sto je okupio direktore regionalnih policijskih uprava i komandire stanica, predstavnice Udruženja žena u kosovskoj policiji i Foruma žena sudija i tužilaca. Ovo je deo napora Misije da uključi muškarce u promovisanju rodne ravnopravnosti u institucijama javne bezbednosti.

 

“Ponosan sam što je kosovska policija prihvatila da bude deo ovog odvažnog procesa. Uključivanje muškaraca u zagovaranju rodne ravnopravnosti je dobar primer ostalim institucijama da rade na jačanju rodne ravnopravnosti,“ rekao je ambasador Jan Braathu, šef Misije OEBS-a na Kosovu u svom obraćanju učesnicima.

 

Za okruglim stolom, učesnici su preispitali trenutne rodne uloge na Kosovu, diskutovali o rodnim stereotipima i normama, kao i o tome šta muškarci i žene mogu da učine da nadvladaju neravnopravnost. Učesnici su zaključi da je za dalji razvoj kosovske policije kao rodno raznolike službe, potrebno da  policijski službenici-muškarci postanu zagovornici rodne ravnopravnosti. Direktori osam kosovskih regionalnih policijskih uprava obavezali su se na male, ali konkretne korake po pitanju raznolikosti, uključujući i rodno osetljive interne instrukcije koje se odnose na ravnotežu između radnog i privatnog života, specijalizovanu obuku, rodno odgovorne procese upošljavanja i radno okruženje.

 

„Žene moraju da budu na pozicijama odlučivanja i nadam se da nećemo morati da razgovaramo dalje o ovim pitanjima, “ rekoa je Shaban Shala, direktor regionalne policijske uprave u Peći.

 

Misija OEBS-a na Kosovu ima mandat da unapredi i zaštiti ljudska prava i prava zajednica, demokratizaciju i razvoj sektora za javnu bezbednost. Misija redovno nadgleda i zagovora rodno uravnoteženo učešće u javnim institucijama i institucionalna unapređenja koja doprinose rodnoj ravnopravnosti.

(Fotografija iz arhove JUGpressa)

 

Ostavite komentar

Neka Vaš komentar bude prvi!

avatar
  Prati  
Obavesti me o